Välkomna tillbaka till A Sustainable Tomorrow!

Publicerad: 25 juli, 2023

Välkomna till A Sustainable Tomorrow 2023 i Karlstad!

Den 15 september 2023 bjuder Bright Planet tillsammans med Karlstads Kommun in till hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow i Karlstad! Bland talarna märks bland annat Johan Rockström, Märtha Rehnberg, Fredrik Reinfeldt och Katrine Marçal. Karlstad är för andra gången en hubb för denna digiloga konferens, vilket innebär att den fysiskt hålls i Helsingborg för att sedan streamas ut till ca 80 olika orter, så kallade hubbar, runtom i Sverige. 

Temat för i år är ”disruption”, och i programmet möts vi bland annat av Johan Rockström, Märtha Rehnberg, Fredrik Reinfeldt och Katrine Marçal. Det är bara sju år kvar till 2030, då målen i Agenda 2030 ska vara uppnådda, och vi har inte längre tid att endast ta små steg i rätt riktning. Det är dags att etablera nya arbetssätt, affärsmodeller och samarbeten. En växel till efter innovation. Disruption är ett sätt att göra saker radikalt annorlunda.

Konferensen är digilog, vilket innebär att den fysiskt hålls i Helsingborg för att sedan streamas ut till ca 80 olika orter, så kallade hubbar, runtom i Sverige. För andra gången någonsin är Karlstad en sådan hubb. År 2022 gjorde vi succé och vi hoppas kunna bidra till en ännu starkare konferens 2023. Vi vill skapa en mötesplats för alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor i Värmland och hoppas därför att du med ditt företag vill delta!

Klockan 8:00 öppnar vi dörrarna till Samhällsbyggnadshuset på Gustav Lovéns gata 30 i Karlstad och river i gång vårt program 8:15. Det livesända programmet börjar klockan 9:00 och håller på till ca 13:30 med paus där vi bjuder på fika. Efter programmet bjuder vi in till lunch tillsammans där vi kan diskutera programmens innehåll.  Mer information om konferensen finns att hitta på A Sustainable Tomorrows hemsida och löpande information om konferensen via hubben i Karlstad kommer läggas ut på Bright Planets och Karlstads Kommuns linked-in och facebook.

Om konferensen

Konferensen A Sustainable Tomorrow arrangerades för första gången år 2016 i Båstad. Den syftar till att inspirera och driva den hållbara utvecklingen framåt. I och med pandemin testades ett digilogt format, vilket innebär att konferensen både kan ses fysiskt i Helsingborg och digitalt via en av de hubbar som etablerats i Sverige. Förra året, 2022, ställde Bright Planet upp för första gången med att arrangera hub i Karlstad, då tillsammans med Karlstad Innovation Park. I år gör vi comeback, denna gång tillsammans med Karlstads Kommun och hoppas åter igen på succé!

Det kostar inget att delta, det bjuder vi på! Under dagen bjuder vi på fika och vid programmets slut bjuder vi även på lunch. För att delta behöver du ha anmält dig senast måndagen den 11 september. Avanmälan måste ske före onsdag den 13 september till info@brightplanet.se, vid uteblivet deltagande debiteras annars en avgift à 350 kr. Det går bra att överlåta din plats till någon annan om du själv inte kan närvara på dagen och sista dag för avanmälan har passerat. Avanmälan efter 13 september räknas som uteblivet deltagande och debiteras därför enligt detta. Observera att avanmälan måste ske via info@brightplanet.

Vi hoppas träffa just dig på konferensen i höst!

Anmälan och mer information om hela programmet

Här anmäler du dig till A Sustainable Tomorrow I Karlstad

Mer information om programmet