Hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling = lönsamhet

Hållbar affärsutveckling är att hålla sitt hållbarhetsarbete aktivt och utmanande. Det är ett bra sätt att framtidssäkra sin verksamhet, att behålla lönsamhet och stärka sina relationer. Vi ger dig råd och stöd på vägen.

Hållbar affärsutveckling

Framtidssäkra din verksamhet med hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling är lönsam affärsutveckling. Faktum är att hållbarhet allt oftare är en självklarhet i många affärssammanhang. Krav och förväntningar ökar från kunder, investerare och politiker. Att integrera ett ansvarstagande förhållningssätt i er affärsutveckling och värdekedja blir därför ett sätt att framtidssäkra er verksamhet. Men hur ska man veta vad som saknas och vilka steg som är vettiga att ta?

Vi hjälper till att koppla ihop hållbarhet med era affärsmål. Rätar ut frågetecken och utmanar era mål så att ni kan komma vidare i ert arbete. Vi hjälper också till att arbeta fram policys och strategier. Sist men inte minst bidrar vi till att ni kommer från strategi till praktik – från prat till fart.  

Kontakta oss för att veta mer

Här är några av de saker vi kan hjälpa er med:

Mognadsanalys

Vår hållbarhetstrappa hjälper till att identifiera vilka verktyg och aktiviteter som är rätt för er verksamhet utifrån ert nuläge.

LÄS MER

Agenda 2030 för din verksamhet

FNs Globala mål kan både utmana och skapa värde i vardagen. Vi guidar och hjälper till att integrera dem

LÄS MER

Hållbarhetsredovisning

Allt fler ställer krav på hållbarhetsredovisning. Vi hjälper er att komma igång, eller komma vidare
och vässa ert arbete.

LÄS MER

Trend- och omvärldsanalys

Omvärldskoll är viktigt, men tidskrävande. Vi hjälper till identifiera trender och vilka frågor som är viktiga för era kunder och konkurrenter.

LÄS MER

Strategisk planering

Börjar er hållbarhetsresa nu? Eller har ni kommit en bra bit på väg? Vi hjälper till att ta fram en plan med mål och milstolpar.

LÄS MER

Hållbarhet för styrelser

Hållbarhetsfrågan är ytterst styrelsens ansvar. och klättrar på mångas agendor. Vi hjälper er att få nödvändig och strategisk koll.

LÄS MER

Hållbarhetskommunikation

Framgångsrik hållbarhetskommunikation engagerar, är transparent och balanserad. Vi hjälper er att hamna rätt.

LÄS MER

Digital kurs – hållbar affärsutveckling

– en utbildning i fem teman

Vår kurs i Hållbar affärsutveckling ger dig utvecklad kunskap om och förståelse för att driva hållbar verksamhets- och affärsutveckling på ett affärsmässigt sätt utifrån universella verktyg och hållbarhetsbegrepp.

Bland annat lär du dig göra bedömningar av vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta för den verksamhet som du arbetar inom, göra prioriteringar inom dessa och identifiera affärsmöjligheter och -risker.

läs mer om utbildningen här

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete

Att jobba hållbart innebär att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på?
Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur ni ska integrera hållbarhetsarbetet i er verksamhet.