Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Hållbar affärsutveckling

Utbildning i hållbar affärsutveckling

Vår kurs i Hållbar affärsutveckling ger dig utvecklad kunskap om och förståelse för att driva hållbar verksamhets- och affärsutveckling på ett affärsmässigt sätt utifrån universella verktyg och hållbarhetsbegrepp.

Målet med vår digitala utbildning i hållbar affärsutveckling är att utveckla dina kunskaper om verksamheters drivkrafter för arbete med hållbarhet genom teori och praktiska övningar. Du får också, utifrån din yrkesroll och bransch, utveckla grundkunskaper i praktiskt hållbarhetsarbete som till exempel beskrivning av relevanta sakfrågor samt en verksamhetsprocess för hantering av miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor.

Utbildningen ger dig dessutom kunskap om befintliga ramverk och verktyg som kan användas för att kunna initiera och utveckla projekt på ett affärsmässigt sätt som tar samtliga tre hållbarhetsaspekter i beaktande, så kallad triple bottom line. Du får också lära dig att redogöra för grundläggande begrepp och generella verktyg som är etablerade inom hållbarhetsområdet. Som till exempel Agenda 2030, Science Based Targets samt risk och möjlighetsanalys enligt TCFD. 

Det här lär du dig:

  • Söka och identifiera relevanta hållbarhetsaspekter i olika typer av verksamheter
  • Att tillämpa etablerade verktyg och förhållningssätt för ett verksamhets- och affärsnära hållbarhetsarbete. 
  • Att utarbeta hållbarhetsrelaterade kompletteringar till olika former av policys och företagsdokument

Du kommer också få kompetens att: 

  • Göra bedömningar av vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta för den verksamhet som du arbetar inom, samt göra prioriteringar inom dessa.
  • Att göra grundläggande bedömningar av risk och möjligheter utifrån samtliga tre hållbarhetsaspekter
  • Ställa frågor som lägger grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i sin verksamhet.

Vad ingår i avgiften?

Kostnad: 20.000 kr exkl moms

• En webbutbildning med fem olika teman som gör dig rustad att ta vara på århundradets affärsmöjlighet – omställningen till ett hållbart samhälle.
• Access till utbildningsmaterialet i fyra månader, vilket innebär att du kan ta till dig kunskapen i din egen takt.
• Kunskap om viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet samt hur och när du använder dem.
• Nära 15 lektionstimmar fördelat på drygt 20 filmer plus dokumentation, övningar och inspiration som du kan repetera så många gånger du vill.
• Nedladdningsbart material som du kan spara
• Konkreta steg-för-steg-instruktioner som tar dig genom utbildningen.
• 2 x 1 timmas personlig coachning med koppling till de övningsuppgifter som ingår.