Trend & Omvärldsanalys

Vi ger dig koll på trender och din omvärld

Trend & omvärldsanalys är nödvändigt för att kunna göra strategiska val. Samtidigt tar det tid att spana och analysera. Räcker din tid till att hålla omvärldskoll i den utsträckning som din verksamhet egentligen behöver? Lös problemet genom att låta oss hjälpa till!

Identifiera ert sammanhang

På Bright Planet är vi notoriska omvärldsspanare. Vilket innebär att du kan få hjälp med er trend- och omvärldsanalys både övergripande nivå och specifika trender som berör den bransch ni verkar i. Du får också hjälp med frågeställningar som hjälper till att konkretisera spaningarna och omsätta dem till slutsatser för er verksamhet. Kort sagt – att identifiera ert det sammanhang som ni verkar. Extra bra är vi på energirelaterade trender och, så klart, inom hållbarhetsområdet. Vi skräddarsyr också analysrapporter som sammanfattar de viktigaste hållbarhetsfrågorna och nyckeltalen för dina kunder och konkurrenter.

Få hjälp med er omvärldskoll

Årlig trendanalys med energifokus

Tillsammans med Diya Consulting tar vi varje år fram en Trend & omvärldsanalys speciellt för energiföretag som ger en överblick på vad som händer i omvärlden. Till exempel i form av lagar, initiativ, beteendeförändringar etc. Den är också ett snabbt och effektivt sätt att sätta ert hållbarhetsarbete i en större kontext. Fler och fler intressenter har krav och förväntningar på företag att bidra till en hållbar utveckling. Vår heltäckande Trend & omvärldsanalys hjälper er att få koll – snabbt och effektiv utan att tappa djup. Det innebär att ni kan lägga fokus på att prioritera era hållbarhets- och utvecklingsfrågor. Samt ta fram en strategi för den framtida verksamheten som överrensstämmer med en hållbar utveckling.

Trend- och omvärldsanalys för energibranschen

Beställ vår Trend & omvärldsanalys för energiföretag

Vår analys bygger på ett 50-tal olika källor. Den innehåller följande teman: intressenters krav och förväntningar, nationella samt internationella mål och riktlinjer, ökade krav via lagar, politik och intiativ samt energibranschen. Dokumentet är utformat som ett konkret arbetsmaterial med ett antal strategiska frågor i slutet av varje avsnitt för diskussion med styrelsen och/eller ledningsgruppen.