Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning – frivilligt eller lagenligt

Hållbarhetsredovisning kan bli ett bra och viktigt strategiskt verktyg för utvecklingen av din verksamhet. Den hjälper till att sätta fokus på viktiga områden och arbetet i sig gör att ni håller er ajour med den allt snabbare utvecklingen av hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsredovisning Bright planet

Vi hjälper dig med din hållbarhetsredovisning

Långt många fler företag än de som omfattas av lagen hållbarhetsredovisar frivilligt för att det skapar nytta och värde för verksamheten.

Av oss kan du få hjälp med helheten eller olika delar allt utifrån vad ni behöver. Bright Planet har gått certifierad utbildning i rapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI). Vi kan hjälpa till att upprätta er hållbarhetsredovisning, vara stöd i struktur och process samt sammanställning av själva rapporten. Dessutom gör vi tredjepartsgranskning av hållbarhetsredovisningar.

Kontakta oss om hållbarhetsredovisning

Väsentlighetsanalys: Identifiera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Hur vet man vilka hållbarhetsfrågor som är de viktigaste? Jo, genom att göra en väsentlighetsanalys. En sådan analys är en inte bara en obligatorisk del i en hållbarhetsredovisning. Den bidrar också till att göra hållbarhetsarbetet så relevant och framgångsrikt som möjligt. Därför gör den stor nytta oavsett om ni hållbarhetsredovisar än eller inte. Framför allt är den ett verktyg för att identifiera och prioritera de hållbarhetsfrågor som är viktigast att ni fokuserar på och tar ansvar för. Man gör det genom intressentdialog och att analysera vilka frågor som är de mest väsentliga – därav namnet ”väsentlighetsanalys. 

Resultatet är en lista med prioriterade områden. Kort sagt: en lista över vad som är viktigt på riktigt för er att fokusera på för att ytterligare utveckla er verksamhet. För att säkerställa att väsentlighetsanalysen är aktuell behöver man den uppdateras med jämna mellanrum, vilket i sin tur bidrar till att hålla er relevanta för viktiga grupper över tid.

Vi kan hjälpa till med alla delar i väsentlighetsanalysen, inklusive intressentdialog, analysarbete och processledning för att ta fram prioritering, nyckeltal och åtgärder. Oavsett om ni behöver hjälp med vissa delar eller helheten.

Kontakta oss om hjälp och stöd i er väsentlighetsanalys och intressentdialog!

Kontakta oss om hjälp och stöd

GAP-analys

Vi hjälper er att säkerställa kvaliteten i er rapport

Kraven och redovisningsprinciperna för hållbarhetsredovisning uppdateras kontinuerligt. Hur säkerställer du att er rapport eller ert hållbarhetsarbete lever upp till de senaste kraven? Vår GAP-analys löser problemet och hjälper till att täppa till eventuella luckor.

Vår GAP-analys utgår från de grundkrav och principer som gäller enligt såväl lagen om hållbarhetsredovisning som den praxis som utvecklats. Ni får en tydlig genomgång av i vilken utsträckning innehållet och upplägget i rapporten lever upp till alla punkter. Vad ska ni behålla? Vad behöver stärkas upp? Något som kanske saknas helt?

Vi kan hjälpa till med GAP-analys i förhållande till:
• Lagen om hållbarhetsredovisning och GRI:s redovisningsprinciper
• World Economy Forums kriterier för Hållbart företagande

Utifrån resultatet i GAP-analysen får ni en lista med konkreta förslag på sätt att förstärka redovisningen och täppa till de eventuella gap som identifierats.

Kontakta oss

Vi utgår från GRI standards

Bright Planet arbetar enligt GRI Standards, som är en internationell standard för hållbarhetsredovisning som är väl etablerad. Den används av både små och stora företag och organisationer över hela världen. Dessutom är standarden ett bra verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete. Detta eftersom redovisningsprocessen innebär att ni som verksamhet identifierar och fattar beslut om era strategiskt viktiga frågor, sätter mål och beskriver hur arbetet ska styras och följas upp. Ni får bra struktur på ert arbete, med tydliga prioriterade områden, mätpunkter och mål på såväl strategisk som operativ nivå. 

Ramverket ger också ett gemensamt och universellt språk för hållbarhetsrapportering och gör det enklare att jämföra sina siffror och kommunicera sina framsteg på ett effektivt sätt. Genom att skapa en bättre förståelse för både negativa och positiva resultat vad gäller verksamhetens avtryck kan ni stärka relationerna till intressenter, identifiera affärsmöjligheter och reducera potentiell risk.

GRI står för Global Reporting Initiative, och är en öppen standard som är i ständig utveckling för att vara ajour med förändringar i lagstiftning, politik och i förhållande till andra standarder som Agenda 2030, ISO-certifieringar etc.

Kontakta oss

Vi vässar din hållbarhetsredovisning

Behöver ni stöd i processen med att ta fram er hållbarhetsredovisning? Kanske vässa den för att göra den ytterligare lite bättre? Få hjälp med en tredjepartsgranskning? Eller helt enkelt någon som är med och skriver ihop allt material? Kontakta oss så hjälper vi till och säkerställer att ni lever upp till lagkrav och principer för redovisningen.