Referenser

Seminarier:

Vi håller ofta seminarier, som även kan innehålla praktiska workshop-delar i syfte att inspirera och konkretisera hållbarhetsfrågan och vad den egentligen kan betyda och innebära.

Degerfors Energi AB

”Malins seminarium var inspirerande och gav oss nya sätt att se på begreppet hållbarhet. Vi fick upp ögonen för sådant som vi redan gör bra och på saker som vi behöver se över och ändra på om vi ska leva upp till vår vision om att bli ett klimatneutralt energibolag. Tack för en bra start på ett mycket viktigt arbete.”

Birgitta Lindkvist, administrativ chef, Degerfors Energi

Askalon AB

”Malin Thorsén från Bright Planet hjälpte oss att inse vad begreppet hållbarhet verkligen innebär. Det var mycket lärorikt och intressant. I en workshop tillsammans med all personal fick alla ta fram hur Askalon arbetar med Planet, People och Profit. Vi insåg att vi faktiskt gör en hel del, men det finns också många saker att förbättra. Personalen bidrog också med förbättringsförslag som vi kommer att ha användning av.”

Jörgen Lindahl, COO Askalon AB

Arvika Teknik/Teknik i Väst AB

"Malin Thorsén, Bright Planet höll ett väldigt inspirerat introduktionsseminarium för oss (ledningsgruppen inom Arvika Teknik AB) om hållbarhet och vad man som företag kan göra för att ta sig an de stora globala hållbarhetsfrågorna. Malin förklarade detta på ett väldigt tydligt och lättförståeligt sätt även om man inte är insatt i hållbarhetsfrågorna från början. På detta korta seminarium lyckades hon nå ut och få oss att börja fundera på hållbarhet och förstå vikten av att jobba med detta, inte bara ur ett miljöperspektiv utan även sociala och ekonomiska perspektiv. Sammanfattningsvis en jättebra introduktion till ämnet och det ger en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet med hållbarhetsfrågorna."

Elin Staxhammar, Miljöutvecklare, Arvika Teknik AB

Länsstyrelsen Värmland

"I komplexa frågor om hållbarhets- och utvecklingsarbete hjälper Malin, genom sin föreläsning, till att tydliggöra grunderna, exemplifiera insatser men också inspirera till fortsatt arbete."

Marcus Wihk, Enhetschef Social Hållbarhet, Länsstyrelsen i Värmland

Hållbarhetsinventering:

Hållbarhetsinventering är vår instegstjänst, där vi hjälper kunder att konkretisera hållbarhetsfrågan, identifiera områden där de har möjlighet att göra skillnad och stärka sin affär.

Karlstads El- och stadsnät AB

"Bright Planet har på ett utmärkt och tydligt vis hjälpt oss att påbörja vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom ta fram vår första hållbarhetsredovisning. Med stort engagemang och bred kompetens har Malin stöttat oss genom processen, vi är oerhört nöjda med vårt samarbete med Bright Planet."

Jonas Persson, VD, Karlstads El- och Stadsnät AB

Support Design AB

"För att få en bra introduktion och hjälp med att greppa det stora området Hållbarhet, blev en workshop med hela personalen en bra start. Malin gav oss mycket bra insikter om vart vi bäst startar och vart vi mest gör skillnad. Vi kommer också framöver använda oss av Malin för att realisera en kommunikationsplan kring vårt hållbarhetsarbete."

Barbro Lidström, VD Support Design AB

Triton Valsteknik AB

"Toppbetyg. Enkelhet i genomlysning av företaget."

Gert Almén, VD Triton Valsteknik AB

Moderatorsuppdrag

Bland uppdragsgivare kan nämnas Konsumentverket, Fortum, Skellefteå Kraft, WSP Kalmar Kalmarsundsveckan, Region Värmland, Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige

"Det blev ett lyft vid vår fjärrvärmekonferens att ha Malin Thorsén som moderator. Gav ett harmoniskt intryck med sitt lugn och sin professionalism. Noggrann vid förarbetet och lämnade ingenting åt slumpen. Rekommenderar Malin med varm hand.”

Susan Öhrbom, Energiföretagen Sverige

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft har anlitat Malin Thorsén för flera moderatorsuppdrag för debatter med fokus på förnybar energi. Malin har med sin stora kunskap inom energi och hållbarhet på ett pedagogiskt sätt lett diskussioner och hanterat värdskapet för seminarierna på ett konstruktivt och professionellt sätt, både under genomförandet och under planeringsfasen.

Mimmi Jonsson, Skellefteå Kraft

Region Värmland

”Under arbetet som moderator med konferensen Tree2Tower utförde Malin Thorsén ett mycket professionellt och tillfredsställande arbete både under, innan och efter konferensen. I planerings -och förberedelsearbetet bistod hon med input, reflektioner och idéer kring hur konferensens upplägg, innehåll och genomförande skulle kunna optimeras och förbättras. Malin bidrog med humor, kunskap och tryggt bemötande på scen, vilket var en nyckelfaktor till att tvådagarskonferensen överträffade våra förväntningar. Vi kan bara buga och säga 5 stjärnor av 5 möjliga.”

Sofia Nibblén-Berntsson, Region Värmland

Fria kommentarer i utvärderingarna från
Energiföretagens konferens Distributionsdagarna 2019:

  • Moderatorn för hela konferensen var mycket duktig, påläst och bra att hon summerade efter varje block.
  • En eloge till Malin som var moderator. Temadagarna har blivit mycket bättre sedan hon började. Övergången mellan presentationerna flyter på bra och hon sammanfattar och knyter ihop på ett bra sätt.
  • Mycket bra moderator.
  • En fenomenal Moderator.
  • Mycket bra att ni höll på tiderna! En fantastisk moderator. Boka gärna henne till nästa år också.
  • Moderatorn var fantastiskt bra. Påläst, bra frågor, påade föreläsarna på ett intressant sätt, lyfte intresset för varje föreläsare, höll koll på tiden.
  • Superbra moderator… verkligen! Gjorde hela konferensen.
  • Toppenbra moderator! Roligt att få lite personligare touch kring varje föreläsare samt tydlig presentation av föredraget.
  • Mycket bra moderator!

Integration av Agenda 2030

Uppdrag där vi hjälpt kunder att integrera Agenda 2030 i verksamhetsutvecklingen och som strategiskt verktyg.

The Paper Province

"Bright Planet har varit ett fantastiskt stöd i arbetet med att integrera Agenda 2030 i Paper Province organisation. Genom projektet ”Hållbara Paper Province” har vi samarbetat med Bright Planet för att förbättra och förtydliga hur klustret bidrar till de globala målen för hållbar utveckling samt stärka klustrets hållbarhetsarbete. Vi har som ett resultat av detta samarbete en samlad bild av hur Paper Province bidrar till de globala målen. Bright Planet har tillfört kompetens och kunskap, utmanat Paper Province och bidragit till ett omfattande arbete som har resulterat i att Paper Province verksamhet och framtida satsningar mappas mot de globala målen med delmål. Bright Planet har varit högst bidragande till att Paper Province nu har verktyg för att ta hållbarhetsarbetet och arbetet med de globala målen vidare."

Paul Nemes, Vice VD Paper Province

Automation Region

”Hela teamet på Automation Region involverades i arbetet med att implementera en strategi för agenda 2030 med fokus på att utifrån en långsiktig plan konkretisera detta i handlingsplaner att följa i det dagliga arbetet. Bright Planet bidrog med stor kunskap, pedagogiska konkreta arbetsmetoder, datainsamling samt en förmåga att leda diskussioner och ta det komplexa och göra det begripligt. Detta resulterade i ett starkt engagemang och handlingsplaner som ger oss goda förutsättningar att lyckas med ett så viktigt arbete.”

Catarina Berglund, Process manager, Automation Region

Hållbarhetsredovisning

WermKon AB

"Vi tog Bright Planet till hjälp för att ta fram vår första hållbarhetsredovisning, och fick utmärkt guidning från ax till limpa. Processen med att reflektera över vår egen impact och att ta fram nyckeltal för uppföljning och sedan få ihop allt var både givande och smidigt."

Lena Jonsson, Styrelseordförande WermKon AB

Utbildning

Vi håller utbildning på flera olika håll i Sverige – företagsanpassade, i egen regi eller i samarbete med andra som till exempel Energiföretagen Sverige och Handelskammaren i Värmland.

Embracer Group AB

"Utbildningen hos Bright Planet har gett mig den förståelse jag behöver för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Det har gett mig en ovärderlig grund att stå på när det kommer till att ta nästa steg och förstå vår egen påverkan och var vi bör lägga mest resurser."

Karin Edner, Sustainability Coordinator, Embracer Group AB
Scroll to Top