Referenser

Referenser & Kundcase

Seminarier

Vi håller ofta seminarier, som även kan innehålla praktiska workshop-delar i syfte att inspirera och konkretisera hållbarhetsfrågan och vad den egentligen kan betyda och innebära.

Askalon AB

Malin Thorsén från Bright Planet hjälpte oss att inse vad begreppet hållbarhet verkligen innebär. Det var mycket lärorikt och intressant. I en workshop tillsammans med all personal fick alla ta fram hur Askalon arbetar med Planet, People och Profit. Vi insåg att vi faktiskt gör en hel del, men det finns också många saker att förbättra. Personalen bidrog också med förbättringsförslag som vi kommer att ha användning av.

Degerfors Energi

Malins seminarium var inspirerande och gav oss nya sätt att se på begreppet hållbarhet. Vi fick upp ögonen för sådant som vi redan gör bra och på saker som vi behöver se över och ändra på om vi ska leva upp till vår vision om att bli ett klimatneutralt energibolag. Tack för en bra start på ett mycket viktigt arbete.

Arvika Teknik

Malin Thorsén, Bright Planet höll ett väldigt inspirerande seminarium för oss om hållbarhet och vad man som företag kan göra för att ta sig an de stora globala hållbarhetsfrågorna. Malin förklarade detta på ett väldigt tydligt och lättförståeligt sätt även om man inte är insatt i hållbarhetsfrågorna från början. På kort tid lyckades hon nå ut och få oss att börja fundera på hållbarhet och förstå vikten av att jobba med detta, inte bara ur ett miljöperspektiv utan även sociala och ekonomiska perspektiv. En jättebra introduktion till ämnet och en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Länsstyrelsen Värmland

I komplexa frågor om hållbarhets- och utvecklingsarbete hjälper Malin, genom sin föreläsning, till att tydliggöra grunderna, exemplifiera insatser men också inspirera till fortsatt arbete.

Konsultuppdrag

Våra konsultuppdrag sträcker sig inom ett brett spektrum inom både strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete.

SMA Mineral

SMA Mineral tillverkar kalkprodukter med ett brett användningsområde som utgör själva basen för vår välfärd. Stål, papper, metaller, socker och byggprodukter tillverkas med hjälp av kalk. Produkterna används också för att motverka försurning, öka skörden av grödor och att rena rökgaser från andra industrier. Samtidigt påverkar verksamheten miljön i form av brytning av kalksten och klimatpåverkande utsläpp från både bränslen och råvaran i sig. Att minska miljöavtrycket är en avgörande framgångsfaktor för företaget framöver. Med Malins hjälp och stora kunskap inom hållbarhetsområdet så har vi uppdaterat företagets hållbarhetsstrategi och skapat en tydlig roadmap för hur vi ska bli det naturliga och mest hållbara valet bland kunder och andra intressenter för framtiden. Tack Malin!

Karlstads El- och stadsnät

Bright Planet har på ett utmärkt och tydligt vis hjälpt oss att påbörja vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom ta fram vår första hållbarhetsredovisning. Med stort engagemang och bred kompetens har Malin stöttat oss genom processen, vi är oerhört nöjda med vårt samarbete med Bright Planet.

WermKon AB

Vi tog Bright Planet till hjälp för att ta fram vår första hållbarhetsredovisning, och fick utmärkt guidning från ax till limpa. Processen med att reflektera över vår egen impact och att ta fram nyckeltal för uppföljning och sedan få ihop allt var både givande och smidigt.

Support Design AB

För att få en bra introduktion och hjälp med att greppa det stora området Hållbarhet, blev en workshop med hela personalen en bra start. Malin gav oss mycket bra insikter om vart vi bäst startar och vart vi mest gör skillnad. Vi kommer också framöver använda oss av Malin för att realisera en kommunikationsplan kring vårt hållbarhetsarbete.

Triton Valsteknik AB

Toppbetyg. Enkelhet i genomlysning av företaget.

Moderatorsuppdrag

Som moderator hjälper Malin Thorsén till att göra den röda tråden tydlig och för programmet framåt på ett bra sätt. Digitalt eller fysiskt spelar ingen roll. Expertområden: energi, kommunikation och hållbarhet.

Energiföretagens årskonferens 2021

Malin Thorsén var en stor och viktig del av vår digitala årskonferens Energi-21. Hon är framför allt kunnig och påläst vad hon än tar sig till. Det gör att hon strålar ut ett lugn och en säkerhet som smittar av sig på dem hon intervjuar, stämningen blir behaglig. Detta är oerhört viktigt i den digitala världen där det annars är lätt att hamna i hurtiga/tillkämpade lägen. Programmet löpte helt enligt plan, tider hölls och ämnena belystes på exakt rätt nivå. Vi vet vad Malin kan och hon gör oss aldrig besviken.

Region Värmland

Under arbetet som moderator med konferensen Tree2Tower utförde Malin Thorsén ett mycket professionellt och tillfredsställande arbete både under, innan och efter konferensen. I planerings -och förberedelsearbetet bistod hon med input, reflektioner och idéer kring hur konferensens upplägg, innehåll och genomförande skulle kunna optimeras och förbättras. Malin bidrog med humor, kunskap och tryggt bemötande på scen, vilket var en nyckelfaktor till att tvådagarskonferensen överträffade våra förväntningar. Vi kan bara buga och säga 5 stjärnor av 5 möjliga.

Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft har anlitat Malin Thorsén för flera moderatorsuppdrag för debatter med fokus på förnybar energi. Malin har med sin stora kunskap inom energi och hållbarhet på ett pedagogiskt sätt lett diskussioner och hanterat värdskapet för seminarierna på ett konstruktivt och professionellt sätt, både under genomförandet och under planeringsfasen.

Energiföretagen Sverige

Det blev ett lyft vid vår konferens att ha Malin Thorsén som moderator. Gav ett harmoniskt intryck med sitt lugn och sin professionalism. Noggrann vid förarbetet och lämnade ingenting åt slumpen. Detta märks i utvärderingarna från deltagarna, där spontana kommentarer som “fenomenal”, fantastisk och påläst moderator märks. Rekommenderar Malin med varm hand.

Svenska Kraftnät

Malin är en vass moderator som driver samtalet framåt med fokus på frågeställningarna och deltagarna. När vi behövde ta vårt viktigaste kund- och intressentmöte från fysiskt till digitalt, hjälpte Malin oss att skapa en professionell och säker inramning. Malin gör ett grundligt förarbete och hon har en förmåga att få alla talare att känna sig trygga. Hon är också en trevlig och lyhörd person som det är mycket lätt att samarbeta med.”

Fria kommentarer från konferensutvärderingar hos Energiföretagen Sverige:

  • En eloge till Malin som var moderator. Temadagarna har blivit mycket bättre sedan hon började. Övergången mellan presentationerna flyter på bra och hon sammanfattar och knyter ihop på ett bra sätt.
  • En fenomenal Moderator
  • Mycket bra att ni höll på tiderna! En fantastisk moderator. Boka gärna henne till nästa år också.
  • Moderatorn var fantastiskt bra. Påläst, bra frågor, påade föreläsarna på ett intressant sätt, lyfte intresset för varje föreläsare, höll koll på tiden.
  • Superbra moderator… verkligen! Gjorde hela konferensen
  • Toppenbra moderator! Roligt att få lite personligare touch kring varje föreläsare samt tydlig presentation av föredraget

Integration av Agenda 2030

Uppdrag där vi hjälpt kunder att integrera Agenda 2030 i verksamhetsutvecklingen och som strategiskt verktyg.

Automation Region

Hela teamet på Automation Region involverades i arbetet med att implementera en strategi för agenda 2030 med fokus på att utifrån en långsiktig plan konkretisera detta i handlingsplaner att följa i det dagliga arbetet. Bright Planet bidrog med stor kunskap, pedagogiska konkreta arbetsmetoder, datainsamling samt en förmåga att leda diskussioner och ta det komplexa och göra det begripligt. Detta resulterade i ett starkt engagemang och handlingsplaner som ger oss goda förutsättningar att lyckas med ett så viktigt arbete.

The Paper Province

Bright Planet har varit ett fantastiskt stöd i arbetet med att integrera Agenda 2030 i Paper Province organisation. Vi har samarbetat med Bright Planet för att förbättra och förtydliga hur klustret bidrar till de globala målen samt stärka klustrets hållbarhetsarbete. Resultatet är en samlad bild av hur Paper Province bidrar till de globala målen. Bright Planet har tillfört kompetens och kunskap, utmanat oss och bidragit till ett omfattande arbete som gör att vår verksamhet och framtida satsningar mappas mot de globala målen med delmål. Bright Planet har varit högst bidragande till att Paper Province nu har verktyg för att ta hållbarhetsarbetet och de globala målen vidare.

Hammarö Kommun

Malin från Bright Planet AB stöttade oss under 20219/2020i vårt arbete med att börja styra utifrån Agenda 2030. Ett gediget arbete lades ner tillsammans med Malin genom workshops tillsammans med ledningsgrupp och politik. Det hela utmynnade i tre övergripande mål som antogs av kommunfullmäktige inför 2021. Malin skapade struktur i hur arbetet skulle genomföras. Tack Malin för att du fanns där för oss och att du alltid stöttade och inspirerade oss längs vägen.

Utbildning

Vi håller utbildning på flera olika håll i Sverige – företagsanpassade, i egen regi eller i samarbete med andra som till exempel Plushögskolan, Energiföretagen Sverige och Handelskammaren i Värmland. Utbildningarna sker både fysiskt och digitalt.

Energiföretagen Sverige

”Jobbar man med hållbarhetsredovisning är kursen jättebra. Man fick många verktyg samt goda och mindre bra exempel och en förståelse för att det inte behöver vara så väldigt svårt att ta fram en hållbarhetsredovisning.”
”Kursen lyckades vara både värdebaserad och inspirerande och samtidigt ge konkreta verktyg och tips. Får en både att tänka djupt, brett, strategiskt och konkret. Riktigt bra kursledare!”
Snittsbetyg: 4,9 av 6. Kursledarbetyg: 5,39 av 6.

Embracer Group AB

Utbildningen hos Bright Planet har gett mig den förståelse jag behöver för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Det har gett mig en ovärderlig grund att stå på när det kommer till att ta nästa steg och förstå vår egen påverkan och var vi bör lägga mest resurser.