Kom igång

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete

Tycker du att det känns svårt att komma igång med hållbarhetsarbetet i din verksamhet? Känns hållbarhetsfrågan stor, ogreppbar och fluffig? Här finns hjälp att få!

Kom igång med Hållberhetsarbete

Vad innebär hållbarhet?

Att jobba hållbart innebär faktiskt att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på?

Vi hjälper till att reda ut begreppen och identifiera vad hållbarhet är för just er, och att integrera hållbarhetsaspekterna på ett affärsnära sätt i verksamheten. Kort sagt – att göra hållbarhetsfrågan relevant och något som tillför ett värde till er verksamhet och affär.

Kontakta oss

Startpaket för ert hållbarhetsarbete

Bright Planets Hållbarhetsinventering är en av våra mest populära tjänster som gör det enkelt att komma igång med ert hållbarhetsarbete. Under två halvdagsworkshopar skapar vi kunskap och insikt kring hållbarhetsfrågor och företagets ansvar.  

Vi involverar deltagarna i diskussioner kring vad ni kan göra som företag, och diskussionerna brukar bli livliga och engagerade. För det är inte bara du som arbetsgivare som vill lämna ett etiskt försvarbart hållbarhetsavtryck, det gäller även dina anställda, som vill var del av en schysst arbetsplats. Därmed stärker ni inte bara företagets affär genom att vässa ert hållbara åtagande, det kan också bli ett verktyg i ert rekryteringsarbete. 

Resultatet av inventeringen och interaktionen blir en gemensam begreppsplattform, att ni får en första bild av inom vilka områden er verksamhet lämnar avtryck samt en aktivitetslista som hjälper er att komma igång med ert hållbarhetsarbete på ett konkret och strukturerat sätt.  

Kom igång med hållbarhetsarbete

Utbildning

Vi utbildar och inspirerar inom flera olika områden. Formen och innehållet anpassar vi efter era behov: skräddarsytt seminarium, workshop eller inspirationsföreläsning. Ofta används hållbarhetsbegreppet väldigt övergripande, vilket gör att det kan upplevas komplext och svårt att få grepp om. Våra seminarier hjälper till att konkretisera och göra frågan nära och relevant.

Vi bygger kunskap i grupp på plats eller digitalt via vår utbildningsplattform där varje individ får ta del av lektioner och uppgifter i sin takt. Vilket passar er bäst?

Våra utbildningar

Exempel på utbildningar

Stora hållbarhetsskolan

Oavsett om din verksamhet omfattas av lagkravet om hållbarhetsredovisning eller inte så finns det förväntningar från olika intressenter att företag ska arbeta med och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Dessutom kan det bidra till att vässa – eller behålla konkurrenskraften. Men vad innebär det och hur gör man? Vad behöver en hållbarhetsredovisning innehålla? Här får du de verktyg du behöver för att komma igång.

Gå till kurs

Hållbarhetskommunikationens do’s and don’ts

För att vara framgångsrik i sitt hållbarhetsarbete behöver man inte bara göra saker – man behöver berätta om dem också. Men när vågar man berätta om det man gör? Vilka fallgropar finns det?

Vår utbildning inom hållbar kommunikation finns i fysisk eller digital form. Den ger dig konkreta verktyg för planering av er egen kommunikation. Syftet är att ge insikt om hur ni kan använda ert hållbarhetsarbete som verktyg i kommunikationen för att stärka varumärket, attrahera talang och öka förtroendet för verksamheten. Vi går också igenom viktiga begrepp och vad man får och inte får säga enligt marknadsföringslagen. Teori varvas med konkreta exempel och frågor att reflektera över.

Gå till kurs

Inspiration

för ert fortsatta hållbarhetsarbete

Våra seminarier inom hållbarhet ger dig och din verksamhet konkreta argument för varför det är meningsfullt och lönsamt att arbeta med hållbarhet som en del i verksamhetsutvecklingen. Upplever du att det är svårt att nå ut med era klimatbudskap kan du genom ett seminarium få med dig konkreta insikter som underlättar er hållbarhetskommunikation. Du kan dessutom välja att boka ett digitalt seminarium att titta på när det passar er, eller ett som hålls på plats för att skapa extra energi.

vår utbildningsplattform

Exempel på seminarier

Agenda 2030 – kopplat till din verksamhets hållbarhetsarbete

Det är många som pratar om Agenda 2030, och allt fler verksamheter upplever eller har uttalade krav på sig att jobba aktivt med målen för att vara med och bidra.

Men hur gör man? Behöver du stöttning och guidning i hur din verksamhet ska jobba med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål? Under vårt seminarium får du fördjupad kunskap om varje mål och hur de kan användas. Vi inspirerar också till hur de kan integreras i era strategier och mål, och hur varje medarbetare kan vara med och göra skillnad.

7 affärsmässiga skäl att arbeta med hållbarhet

Ett seminarium som ger konkreta argument för varför det är meningsfullt och lönsamt att arbeta med hållbarhet som en del i verksamhetsutvecklingen. Vad omfattar hållbarhetsbegreppet och varför är det relevant att arbeta med?

Ett seminarium som omfattar forskningsresultat, exempel och konkreta verktyg att använda och på vilket sätt de kan skapa för din verksamhet.

Förändingskommunikation

Många förändringsarbeten misslyckas – men varför? Vilka steg behöver man ta hänsyn till i sin planering och sin kommunikation.

Det här seminariet ger verktyg för en god förändringskommunikation, som i sin tur ger dig större möjligheter att bidra till en lyckad förändringsprocess.

Himmel eller helvetet – vad krävs för att sälja in en hållbar framtid?

Ett seminarium om hållbar kommunikation. Varför är det så svårt att nå fram med klimatbudskap, eller att driva beteendeförändringar? Baseras på forskning om hjärnan och perception och ger insikt om mentala barriärer och framgångsfaktorer för lyckad hållbarhetskommunikation.

Vi presenterar fem I:n som sätter hinder för hållbarhetskommunikationen och fem S som ger den bättre möjligheter att lyckas.

Den hållbara ekonomins olika grundpelare – och vad de innebär

Cirkulär ekonomi, delningsekonomi och hållbara affärer. Det finns många begrepp som snurrar runt när man pratar om hållbarhet kopplat till ekonomi. Men vad betyder de olika begreppen egentligen? Och hur kan man tänka kring dem.

Vi reder ut begreppen och ger konkreta exempel på hur de kan omsättas i praktiken. Ett seminarium för er som vill få verktyg för att fundera över era egna affärsmodeller och vara förberedda.

Hållbart varumärkesbyggande

När man gifter ihop sitt varumärke med hållbarhetsprinciperna händer något. Varumärket fördjupas och får fler dimensioner. 

Men hur behöver man tänka för att det ska hänga ihop? Vilka principer gäller i hållbarhetskommunikation som man behöver omsätta i sitt varumärkesarbete? Vilka fallgropar ska man undvika. Detta ger vårt seminarium om hållbart varumärkesbyggande svar på.

Kom igång med ditt hållbarhetsarbete

Att jobba hållbart innebär att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på? Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur ni ska integrera hållbarhetsarbetet i er verksamhet.