Agenda 2030 för din verksamhet

Bli inspirerad & utmanad av Agenda 2030

Allt fler verksamheter använder Agenda 2030 för att visa på vilket sätt de bidrar till en bättre värld, och för att utmana sig själva till att bli bättre. Orsaken är enkel. De globala målen visar vad som är viktigt på riktigt, vad som verkligen bidrar till en bättre värld.
Vi guidar till hur den kan bli ett värdefullt verktyg för er också.

Agenda 2030

Lokalt engagemang – global effekt

De globala målen är ett bra och konkret verktyg att förhålla sig till i analyser, planering, redovisning och – inte minst – i sin kommunikation. Dessutom kan de användas för att utmana er själva att maximera ert positiva avtryck. Agendan visar på de utmaningar som vi måste lösa tillsammans för att få en hållbar värld och framtid. Står ni i startgroparna med att integrera Agenda 2030 i er verksamhet? Eller har ni kommit en bit på väg? Oavsett vad erbjuder vi stöd och processledning som hjälper er att komma vidare. Vi visar hur agendan kan kopplas ihop med, och vässa era affärsmål samt stärka er kommunikation.  

Tjänster kopplade till Agenda 2030

Att nå upp till de fantastiska målen är ett gemensamt ansvar. Därför erbjuder vi flera olika tjänster som hjälper er att börja använda de globala målen i er verksamhet:

  • Seminarium – de globala målen för din verksamhet
  • Att integrera agendan i strategi och verksamhetsmål
  • att integrera agendan i er kommunikation
Agenda 2030 – de globala hållbarhetsmålen

Boka seminarium: De globala målen för din verksamhet

I detta seminarium ger vi dig:
– Fördjupad kunskap i de Globala hållbarhetsmålen, vad de omfattar och vad de innebär
– Insikt om hur Agenda 2030 kan användas för att vässa och utmana din verksamhet
– Inspiration kring hur de Globala målen kan integreras i utvecklingen av strategier och mål
– Inspiration kring hur de Globala målen kan integreras i er storytelling