Mognadsanalys

Kliv uppåt i hållbarhetstrappan

Hur långt har ni kommit i ert hållbarhetsarbete? Har alla i verksamheten samma bild? Är ni där ni vill och önskar vara? Genom att ta reda på mognaden i verksamheten och var ni befinner er på hållbarhetstrappan hjälper vi till att ta fram de rätta verktygen och aktiviteterna för just er verksamhet.

Mognadsanalys Bright Planet

Vi hjälper er att uppnå era hållbarhetsambitioner

Genom en undersökning i verksamheten tar vi reda på nuläget i verksamheten – hur långt ni har kommit med att integrera hållbarhetsarbetet. Vi ställer frågor om processer i kärnverksamheten och tittar på i vilken utsträckning hållbarhetsarbetet kommer in i dessa snarare än tvärtom. Resultatet av analysen kombineras med era mål och ambitioner.

Vi ser om självbilden stämmer med verkligheten, och etablerar ett önskat läge. Utifrån detta identifierar vi lämpliga aktiviteter och åtgärder som hjälper er att uppnå era ambitioner och integrera hållbarhetsansvaret i verksamhetens strategi och affärsmål.

Kontakta oss för mer info

Mognadsanalys som bygger på forskning

Vår mognadsanalys är baserad på Tillväxtverkets modell Hållbarhetstrappan. Detta är en analysmodell för att kartlägga företags hållbarhetsarbete utifrån hur pass utvecklat det är. Denna modell har vi kompletterat med ekonomen Kate Raworths modell The Doughnut economy som i sin tur bygger på Stockholm Reliience Centers Planetary Boundaries och Agenda 2030. Arbetssättet är utvecklat i samarbete med DIYA Consulting

Kontakta oss för mer info

Vill du veta mer om vår mognadsanalys?

Vill du få ett riktigt bra underlag för att klättra vidare uppför hållbarhetstrappan i din verksamhet? Kontakta oss för att få veta vilka verktyg och aktiviteter som är rätt för er verksamhet utifrån ert nuläge och era ambitioner.