Hållbarhet för styrelser

Hållbarhet för styrelser

Hållbarhet är ytterst sett styrelsens ansvar. Det gäller inte minst hos de företag som omfattas av lagen om hållbarhetsredovisning. Där är styrelsen ytterst ansvarig för såväl rapportens upprättande som dess innehåll – på samma sätt som för den finansiella årsredovisningen.

Värdeskapande styrelsearbete Bright Planet

Därför är frågor som rör hållbarhet viktiga för din styrelse

Det är viktigt att du, som styrelseledamot har kunskap och förståelse för risker och möjligheter för verksamheten sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utan insikt om klimatförändringarnas potentiella påverkan samt den pågående transformationen i samhället riskerar ni, som representanter för huvudmannen annars att navigera fel. Det gäller inte minst de komplexa konsekvenserna och effekterna. För framtiden bär på ­stora ­utmaningar men också möjligheter.

Vi hjälper till att bygga kunskap som stärker er styrelses möjligheter att vidareutveckla det värdeskapande arbetet. Allt med hållbarhetsansvaret som verktyg.

Kontakta oss för mer info

Kom igång med hållbarhetsarbetet i er styrelse!

Hur är det med hållbarhetskunskapen i den eller de styrelser som du arbetar i? Är det dags att stärka upp och analysera möjligheter och risker som hänger ihop med omställningen till ett hållbart samhälle? Kontakta oss så hjälper vi till.