OM OSS

På Bright Planet tror vi på en värld full av smarta lösningar och en ljus framtid. Men det är hög tid att aktivera sig! Hållbarhet är inte bara politikernas jobb och ansvar, utan allas. Oavsett verksamhet är omställningen till ett hållbart samhälle århundradets affärsmöjlighet. Vi hjälper dig att ta vara på möjligheterna och samtidigt bidra till en bättre värld.

Vi tror på hopp & driv

Många nyheter kring framtiden visar en dyster bild, men vi är säkra på att det går att skapa en ljus framtid och hållbar morgondag. Samtidigt blir klimatfrågan alltmer akut, vilket märks i form täta värmerekord och ökat extremväder. Verktygen finns redan där – det är dags att ta ansvar och börja använda dem. 

Vi tror på att inte göra det svårare än det behöver vara. Vi tror på utveckling, sammanhang och kraften i att göra sitt allra bästa. Så ut med kampanjer och in med det verksamhetsnära och relevanta. Ut med dåligt samvete, in med handlingskraft. Vi tror också på att vara på god väg – och att det räcker långt om alla blir hyfsat hållbara.

VÅRT EGET HÅLLBARHETSARBETE

I allt vi gör ska vi bidra till att minska de negativa avtrycken från våra kunders verksamhet såväl som från vår egen verksamhet. Därför gör vi en rad saker: 

  • VARDAG: Vårt kontor är beläget på sådant sätt att cykeln är det bästa transportmedlet. Vi arbetar från KG 14, en liten kontors-community i centrala Karlstad där hållbarhetsprinciper som resurseffektivitet och delningsekonomi är en självklar del av vardagen. 
  • RESOR: Vi väljer alltid och så långt som möjligt Co2-fria eller -snåla transportmedel. Därför finns cykel såväl som elbil, som alltid laddas med 100% förnybar el, som tillgängliga fordon i verksamheten varav cykel är det prioriterade färdmedlet i vardagen. Vi väljer så långt det är möjligt uppdrag som gör det möjligt att resa med tåg eller elbil, och kollektiva färdmedel när vi kommer till uppdragsdestinationen. I de få fall som taxi utgör alternativet, så efterfrågar vi alltid el- eller miljöfordon. 
    Flygresor inom företaget skall hållas på så låg nivå som det är möjligt – och helst undvikas helt. I de fall som flyg måste användas ska resan klimatkompenseras. Då i första hand via FlyGreenFund för att stödja övergången till att konvertera flygbranschen till att bli eldriven och fossilfri.. 
  • ARBETSSÄTT: Vi väljer gärna video för möten och intervjuer med kunder på andra orter istället för att resa. Idag har vi omfattande erfarenhet av att moderera och driva möten och utbildningar via digitala kanaler. 
  • HÄLSA & ARBETSMILJÖ: Egen träning uppmuntras liksom distansarbete för att möjliggöra en bra balans mellan arbete och fritid. På kontoret finns höj/sänkbart skrivbord och goda ergonomiska förutsättningar. 
Malin Thorsén

Bright planet är grundat av malin thorsén

”Min ambition är att göra hållbarhetsfrågan greppbar, och visa att den är enkel, lönsam och meningsfull att jobba med. Med 25 år erfarenhet av kommunikationsarbete och 10 år inom energibranschen har jag bra insikt om vad som behövs för att göra skillnad. Genom att kombinera ett strukturerat arbetssätt med kunskap om kommunikation hjälper jag företag och organisationer att mejsla ut tydliga och relevanta aktiviteter inom hållbarhetsområdet och bidra till att skapa affärsnytta, stoltare medarbetare och enklare att attrahera ny arbetskraft.”

Malin thorséns profesionella rykte i sammandrag

”Malin har karisma, ett driv och engagemang som slår det mesta. Hon är ytterst professionell i förhållande till uppdrag, mål och deadlines. Malin är trovärdig, med en energi som imponerar och hon påverkar både attityder och beteenden. När Malin leder projekt då vet man att det händer saker och blir resultat. Hon är en förebild som med sina insikter och verktyg har förändrat självbilden och ökat förtroendet hos en bransch och infört ett marknads- och strategiskt tänkande.

Malin är en lysande estradör och med sitt strategiska tänkande har hon varit en inspirationskälla för energibranschen och har fått många företag att kommunicera på ett mera lustfyllt och positivt sätt. Hon har skapat en position på den nordiska arenan och givit Sverige mycket goodwill. Malin är handlingskraftig, målinriktad och prestigelös, hon är lika modig, ödmjuk som beslutsam. Med en unik förmåga att få människor att ta till sig ett budskap skapar man långsiktiga resultat tillsammans.”

Scroll to Top