Karlstad blir HUB för konferensen A Sustainable Tomorrow

Publicerad: 17 augusti, 2022

Välkomna till A Sustainable Tomorrow 2022!

Den 15 september bjuder Bright Planet tillsammans med Karlstad Innovation Park in till hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow i Karlstad! Bland talarna märks bland annat Gunhild Stordalen och Fredrik Reinfeldt. Karlstad är för första gången en hubb för denna digiloga konferens, vilket innebär att den fysiskt hålls i Helsingborg för att sedan streamas ut till ca 80 olika orter, så kallade hubbar, runtom i Sverige. Bakom hubben i Karlstad står Bright Planet och Karlstad Innovation Park, som önskar skapa en mötesplats för alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor i Värmland.   

Årets fokusområde är Halvvägs till 2030. Den 15 september 2015 samlades världens ledare i FN-skrapan i New York och klubbade igenom världens största och kanske viktigaste projekt: Att vi till år 2030 ska ha utrotat fattigdom, minskat ojämlikheter och löst klimatkrisen. Nu har vi nått halvlek i denna avgörande match och har fakta och upplevelser som kan mätas. Teorier har mött verkliga förutsättningar som nu ger bättre beslutsunderlag, samtidigt som tiden och resurserna minskat.

Fokus på höstens A Sustainable Tomorrow-konferens är att svara på de frågor som många brottas med i sitt arbete med Agenda 2030 genom att visa goda exempel från verkligheten. Hur mäter och samarbetar vi för att komma i mål i tid? Den 15 september ger vi dig svar på dessa frågor genom tydliga exempel på genomförande.

Programinnehåll

• Taxonomin/lagar/direktiv: Dessa lagar berör olika typer av företag i hållbarhetsarbetet.
• Upphandling/verifiering: Så kvalificerar ni er för upphandling på den nya marknaden och verifierar ert hållbarhetsarbete.
• Finansiering: Så kvalificerar ni er för investerare, banker och andra finansiärer.
• Mångfald: Så integrerar ni jämställdhet och mångfald i en organisation.
• Hållbart ledarskap: Så skapar ni ett transformativt och inkluderande ledarskap.

Klockan 8:00 öppnar vi dörrarna till Innovation Park i Karlstad och river i gång vårt program 8:30. Det livesända programmet börjar klockan 9:00 och håller på till ca 13:00 med paus där vi bjuder på fika. Efter programmet bjuder vi in till lunch tillsammans där vi kan diskutera programmens innehåll.

Om konferensen

Konferensen A Sustainable Tomorrow arrangerades för första gången år 2016 i Båstad. Den syftar till att inspirera och driva den hållbara utvecklingen framåt. I och med pandemin testades ett digilogt format, vilket innebär att konferensen både kan ses fysiskt i Helsingborg och digitalt via en av de hubbar som etablerats i Sverige. I år, 2022, hålls den nionde upplagan av A Sustainable Tomorrow och vi på Bright Planet har tillsammans med Innovation Park etablerat en hubb i Karlstad.

Det kostar inget att delta, det bjuder vi på (men uteblivet deltagande debiteras med 600 kr i no show-avgift)! Fika och lunch ingår. Vi vill ha din anmälan senast den 8 september.

Anmälan och mer information om hela programmet

Här anmäler du dig till A Sustainable Tomorrow I Karlstad (länk till google forms)

Här kan du se hela programmet