Ny rapport: Så bidrar stadsnäten till ett hållbart samhälle

Publicerad: 8 juni, 2022

Bright Planet tar fram rapport om nyttan med stadsnäten åt Svenska Stadsnätsföreningen

I ett samhälle som är mer och mer uppkopplat spelar stadsnäten en allt större roll. En fiberuppkoppling lägger grunden för många funktioner i samhället och samtidigt märks de knappt. Svenska Stadsnätsföreningen vill göra stadsnätens hållbarhetsarbete tydligt och konkret för att så många av deras medlemmar som möjligt ska kunna bidra till bättre fibernätverk. Bright Planet anlitades för att ta fram en rapport med tillhörande digital utbildning som hjälper till att definiera vad hållbarhet är för ett stadsnät, och dess roll för en ljus morgondag.

Digital uppkoppling har under de senaste decennierna blivit mer och mer viktigt och stadsnäten har därmed inofficiellt utvecklats till en samhällsviktig funktion. Trots detta har det för stadsnäten inte varit helt tydligt vilken roll de faktiskt spelar i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Under våren 2022 har Bright Planet tagit fram en rapport på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF) identifierar vad hållbarhet innebär för de svenska stadsnäten. Förutom insikter och slutsatser innehåller rapporten också konkreta tips, råd och checklistor för företagen att använda i sin verksamhetsutveckling.

Rapporten presenterades på SSNF:s årsstämma den 27 april och förväntas bli ett viktigt hjälpmedel i stadsnätens aspiration att ta mer ansvar för hela sin verksamhet och avtryck; miljömässigt såväl som ekonomiskt och socialt.