Stadsnätsföreningen lyfter nyttan med fiber för samhället

Publicerad: 30 oktober, 2023

Svenska Stadsnätsföreningen får stöttning med att lyfta sitt hållbarhetsarbete ytterligare

Efter en mycket uppskattad rapport som definierade vad hållbarhet är för ett stadsnät har Bright Planet fått ett nytt uppdrag från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Arbetet omfattar flera delar: hur man lyfter samhällsnyttan med fiber, skapa kunskap om vad EU-direktivet CSRD kommer att innebära och framtagande av en gemensam förenklad klimatberäkningsmodell för medlemsföretagen.

Med nya och ökande krav på hållbarhetsarbetet vill Stadsnätsföreningen visa på nyttan med fiberinfrastruktur. Det finns också ett behov av att skapa en ökande förståelse vad det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att innebära för de svenska stadsnäten, och Bright Planet hoppas kunna inspirera medlemsföretagen att utvecklas ytterligare.

”I och med att arbetet med att bygga ut bredband till hushåll runt om i landet börjar bli alltmer färdigt så finns ett förnyat behov av att lyfta nyttan med fibernäten, så att de nu inkluderas i planeringen och utvecklingen av samhället och välfärden till sin fulla potential. Vi ser också ökade hållbarhetsrelaterade krav på våra medlemmars verksamheter kopplat till både nya lagar såväl som förväntningar från kunderna” – Louise Thorselius, viceVD på Svenska Stadsnätsföreningen.

Arbetet tillsammans med Stadsnätsföreningen pågår under hösten och vintern 2023/24 och kommer bland annat att inkludera en rapport som kortfattat paketerar den nytta som stadsnäten innebär och sätta fiber i jämförelse med andra lösningar och introduktionsutbildning i CSRD.

Vi hjälper er gärna att förstå vad CSRD kommer att innebära för just er, kontakta oss här!