Rapport - Hur hållbart är Värmland

Hur hållbart är Värmland?

Publicerad: 28 februari, 2017

Bright Planet har producerat rapport ur 3 perspektiv

Vi har tagit fram en rapport som analyserar Värmland ur de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt samt klimat/miljömässigt. Den visar på flera trender som behöver brytas för att bättre ta tillvara på Värmlands potential, men också på möjligheter som finns för länet. Utifrån analysen föreslår vi också ett antal konkreta aktiviteter för företagen och kommunerna. Sist, men inte minst finns det också förslag på nya hållbara mål för Värmland. God läsning!

Läs pressmeddelandet om rapporten
Ladda ner hela rapporten här