Branäsgruppen – ett gott exempel där hållbarhet är en hygienfaktor

Publicerad: 9 mars, 2017

Hållbarhet – en hygienfaktor för Branäsgruppen

Branäsgruppen använder visserligen stora mängder energi i sin verksamhet, men de levererar samtidigt också stora värden både till sina kunder och till de områden där de har sin verksamhet. Med Inlandsinnovation som delägare är såväl utbildning som planer inom hållbarhet en självklarhet, och i de senaste årens expansion har hållbara lösningar funnits med som en given del av utvecklingen.

– Nyligen hade vi en övning i koncernledningen, där vi fick definiera olika områden som vi antingen redan jobbar med eller som vi borde jobba med. Därefter fick vi lista vad vi gör och vad vi borde göra mer av. Resultatet var slående. Vi gör mycket mer än vi tror, och därmed också dåliga på att berätta om det, säger Anders Kjällström, VD hos Branäsgruppen.

Inom bolaget finns det uttalade mål på strategisk nivå inom energi, mat och sociala aspekter. Målen är inte kvantifierade utan märks istället i form av en levande process varje år, och de finns med i diskussionerna när Branäsgruppen ska göra nya satsningar och investeringar.

Energieffektivisering genom utveckling och smarta beslut

Anders Kjällström Branäsgruppen

Sedan några år tillbaka kommer all el som Branäsgruppen använder från vattenkraft. Mängden energi har också minskats genom flera olika åtgärder; alltifrån att all belysning successivt konverteras till LED och att en fördröjningseffekt har installerats i de äldre stugornas element, vilket har minskat den el som går åt till uppvärmning med 25 procent. Alla nya stugor och byggnader värms via jordvärme eller ett lokalt fjärrvärmeverk.

Sist men inte minst går utvecklingen inom produktion av konstsnö otroligt fort. Idag kan dubbla mängden snö produceras med halva mängden energi jämfört med 7-8 år sedan. Cirka två tredjedelar av snön från säsongen lagras också över sommaren under ett särskilt täcke, och används som underlag i backarna till året därpå.

Vi har redovisat vårt jämställdhetsarbete i flera år. Det är viktigt att alla känner att de är välkomna att jobba hos eller besöka oss – oavsett kön, nationalitet, läggning eller annat. Kunderna förutsätter att vi är så hållbara vi kan inom rimliga gränser. Samtidigt märker de om vi är schysta, säger Anders Kjällström, VD hos Branäsgruppen.

Märkt mat inte alltid så lätt

Varje dag finns det varm saft att hämta ur automater för alla barn i backarna. Idag är saften ekologisk, men för några år sedan var det inte möjligt eftersom det då bara gick att köpa i halvlitersförpackningar vilket gjorde lösningen ohållbar sett både till arbetsinsats och inte minst mängden förpackningar de då skulle tvingats köpa och hantera. Att ha kravmärkt kaffe och ekologisk mjölk räknas numera som en hygienfaktor.

– Vi försöker ha så mycket fairtrade, eko och närodlat som möjligt, men som stor säsongsaktör är det ibland problem. Exempelvis är det inte så lätt att få tag på två ton kyckling med önskad märkning när allt behöver levereras under de korta vintermånaderna. Allt pålägg och korv levereras dock via Hemgården i Råda. Utbudet ökar sakta men säkert och styr till viss del menyn, berättar Anders.

Vill vara det goda företaget

Branäsgruppen vill vara det goda företaget, där gäster och medarbetare trivs. Därför är det viktigt med ordning och reda, men också att det ska kännas bra att vara på anläggningarna – oavsett om man är gäst eller medarbetare. För många säsongsarbetare är jobbet deras första, vilket också gör att företaget arbetar mycket med utbildning och teamarbete. Det ärviktigt att det fungerar bra för gästen – såväl barn som vuxna.

– Än så länge så hållbarhetsredovisar vi inte i ordets riktiga bemärkelse, även om jag ser det som en ganska självklar utveckling. Vi har till exempel redovisat vårt jämställdhetsarbete i flera år. Det är viktigt att alla känner att de är välkomna att jobba hos eller besöka oss – oavsett kön, nationalitet, läggning eller annat. Våra gäster har tolkningsföreträde och om något blir fel så frågar vi alltid vad vi kan göra för att kunden ska bli nöjd igen. Det är inte svårare än så.

Trots mycket prat i media om hållbarhet så är det ännu så länge mer en hygienfaktor än ett konkurrensmedel för skidanläggningarna. Såvida man inte är extremt dålig så blir man inte bortvald på grund av om man jobbar med hållbarhet eller ej.

– Kunderna förutsätter att vi gör allt vi kan inom rimliga gränser. Det gör att det kan vara svårt att räkna hem fördelarna – och att man kan säga att vi har mycket mer att förlora på att inte jobba med hållbarhet än vad vi har att vinna på att göra det. Samtidigt märker gästerna om vi är schysta. Mest att vinna har vi på att se till att inkludera alla – att alla får vara som de är, oavsett om de är hos oss för att jobba eller som gäster. Det predikar vi mycket internt och det skapar inte bara nytta för oss i företaget, utan också marginalnytta i samhället. Att alla är välkomna, menar Anders Kjällström.

Svårt att egentligen önska något långsiktigt av politiken

När man driver en kapitalintensiv verksamhet finns det ju alltid en önskan om långsiktiga beslut, men eftersom samhället och tekniken hela tiden utvecklas ser också Anders Kjällström ser också problematiken med det. Det lär lätt hänt att de beslut som fattas politiskt snabbt blir gammalt och utdaterat om de blir för detaljerade och specifika.

– Har man med hållbarheten som grundsyn i verksamheten och därmed tänker ett extra varv innan man fattar beslut, då är det inte så märkvärdigt, avslutar Anders.

OM BRANÄSGRUPPEN

Branäsgruppen är Sveriges största privatägda skidanläggningskoncern och ägare till skidanläggningarna Branäs, Kungsberget och Vallåsen samt Ånnaboda/Storstenshöjden och Tolvmannabacken.