Vi hjälper till att utveckla hållbara affärer

Att jobba hållbart är att framtidssäkra din verksamhet. Det handlar om ansvar, vad verksamheten ska förknippas med och vilket avtryck ni lämnar. Vi hjälper er på vägen, utmanar och konkretiserar hur hållbarhetsarbetet kan integreras i er strategi & vardag.

Kontakta oss

Varför hållbara affärer?

Att utveckla hållbara affärer är både lönsamt och meningsfullt. Det är dessutom ett kraftfullt verktyg för att stärka varumärket samt för att locka och behålla kompetens och kunder. Helt enkelt att göra lite bättre affärer. Menar ni allvar med era ambitioner?
Då blir vi gärna er guide eller partner på resan!

CSRD – så påverkar det ditt företag

I Januari 2024 införs EU:s nya direktiv om icke-finansiell rapportering, eller hållbarhetsrapportering, som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter.

Syftet med CSRD är att underlätta för företag att rapportera relevanta och väsentliga hållbarhetsdata, vilket i sin tur ger investerare och intressenter bättre insyn i företagens hållbarhetsprestationer och risker.

Vad CSRD innebär och hur man förbereder sig för de nya riktlinjerna får du svar på här!

Läs mer om CSRD

Starta ert hållbarhetsarbete

Vår Hållbarhetsinventering gör det enkelt att komma igång med ert hållbarhetsarbete. Resultatet blir en gemensam begreppsplattform, en första bild av vilka områden er verksamhet lämnar avtryck inom samt en aktivitetslista som hjälper er att komma igång.

Läs mer

Hållbar affärsutveckling

Kraven och förväntningarna på hållbarhetsansvar ökar från kunder och omvärld. Vilket är ert bästa sätt att göra skillnad på som också stärker affären? Vi hjälper till att koppla ihop hållbarhet med era affärsmål och bidrar till att ni kommer från strategi till praktik – från prat till fart.

Läs mer

Hållbarhetskommunikation

Framgångsrikt hållbarhetsarbete balanserar handling med ord. Bra hållbarhetskommunikation inspirerar och engagerar medarbetare och kunder. Bright Planet guidar till hur ni konverterar ert hållbarhetsarbete till värdeskapande kommunikation.

Läs mer

Vässa er affär

– med hjälp av er hållbarhetsredovisning

Allt fler företag hållbarhetsredovisar. Vi erbjuder flera olika tjänster som hjälper er att börja med eller vidareutveckla er redovisning. Här får du hjälp med helheten eller delar som till exempel GAP-analys och väsentlighetsanalys. Vi kan också hjälpa till med tredjepartsgranskning av den färdiga rapporten.

Läs mer

Lyft dina kunskaper inom hållbarhet

Skapa en gemensam begreppsplattform och insikt i vad ni gör och kan göra inom hållbarhet. Eller få kunskap om bra verktyg som kan hjälpa er att komma vidare, som till exempel Exponential Roadmap eller TCFD.

Kontakta oss

Malin Thorsén, Bright Planet höll ett väldigt inspirerande seminarium för oss om hållbarhet och vad man som företag kan göra för att ta sig an de stora globala hållbarhetsfrågorna. Malin förklarade detta på ett väldigt tydligt och lättförståeligt sätt även om man inte är insatt i hållbarhetsfrågorna från början. På kort tid lyckades hon nå ut och få oss att börja fundera på hållbarhet och förstå vikten av att jobba med detta, inte bara ur ett miljöperspektiv utan även sociala och ekonomiska perspektiv. En jättebra introduktion till ämnet och en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Utbilda dig inom hållbarhet

Hållbarhet är ett brett område som befinner sig i snabb utveckling. Vi tar fram utbildningar – digitala och fysiska – som hjälper dig att vara ajour med vad som händer. Välj en av våra befintliga kurser eller kontakta oss för skräddarsytt innehåll.

Jobba hållbart

Att jobba hållbart innebär att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på?
Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur hållbarhetsarbetet kan integreras i er verksamhet.