Börja din resa mot hållbara affärer här

Att jobba hållbart är att framtidssäkra din verksamhet. Det handlar om ansvar, vad verksamheten ska förknippas med och vilket avtryck ni lämnar. Men vad är viktigast att tänka på? Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur hållbarhetsarbetet kan integreras i er affär & vardag.

Kontakta oss

Varför hållbara affärer?

Att utveckla hållbara affärer är både lönsamt och meningsfullt. Det är dessutom ett kraftfullt verktyg för att stärka varumärket samt för att locka och behålla kompetens och kunder. Helt enkelt att göra lite bättre affärer. Menar ni allvar med era ambitioner?
Då blir vi gärna er partner på resan!

Starta ert hållbarhetsarbete

Vår Hållbarhetsinventering gör det enkelt att komma igång med ert hållbarhetsarbete. Resultatet blir en gemensam begreppsplattform, en första bild av vilka områden er verksamhet lämnar avtryck inom samt en aktivitetslista som hjälper er att komma igång.

Läs mer

Hållbar affärsutveckling

Kraven och förväntningarna på hållbarhetsansvar ökar från kunder och omvärld. Vilket är ert bästa sätt att göra skillnad på som också stärker affären? Vi hjälper till att koppla ihop hållbarhet med era affärsmål och bidrar till att ni kommer från strategi till praktik – från prat till fart.

Läs mer

Hållbarhetskommunikation

Framgångsrikt hållbarhetsarbete balanserar handling med ord. Bra hållbarhetskommunikation inspirerar och engagerar medarbetare och kunder. Bright Planet guidar till hur ni konverterar ert hållbarhetsarbete till värdeskapande kommunikation.

Läs mer

Vässa er affär

– med hjälp av er hållbarhetsredovisning

Allt fler företag hållbarhetsredovisar. Vi erbjuder flera olika tjänster som hjälper er att börja med eller vidareutveckla er redovisning. Här får du hjälp med helheten eller delar som till exempel GAP-analys och väsentlighetsanalys. Vi kan också hjälpa till med tredjepartsgranskning av den färdiga rapporten.

Läs mer

Lyft dina kunskaper inom hållbarhet

Skapa en gemensam begreppsplattform och insikt i vad ni gör och kan göra inom hållbarhet. Eller få kunskap om bra verktyg som kan hjälpa er att komma vidare, som till exempel Exponential Roadmap eller TCFD.

Kontakta oss

Malin Thorsén, Bright Planet höll ett väldigt inspirerande seminarium för oss om hållbarhet och vad man som företag kan göra för att ta sig an de stora globala hållbarhetsfrågorna. Malin förklarade detta på ett väldigt tydligt och lättförståeligt sätt även om man inte är insatt i hållbarhetsfrågorna från början. På kort tid lyckades hon nå ut och få oss att börja fundera på hållbarhet och förstå vikten av att jobba med detta, inte bara ur ett miljöperspektiv utan även sociala och ekonomiska perspektiv. En jättebra introduktion till ämnet och en bra grund att stå på i det fortsatta arbetet.

Utbilda dig inom hållbarhet

Hållbarhet är ett brett område som befinner sig i snabb utveckling. Vi tar fram utbildningar – digitala och fysiska – som hjälper dig att vara ajour med vad som händer. Välj en av våra befintliga kurser eller kontakta oss för skräddarsytt innehåll.

6 000kr exkl. moms

Stora hållbarhetsskolan

Stora hållbarhetsskolan omfattar en grundlig genomgång av hållbarhetsaspekterna, kunskap om de vanligaste strategiska verktygen, samt trender som styr och påverkar utvecklingen.

Läs mer

1 995kr exkl. moms

Lilla hållbarhetsskolan

Få koll på hållbarhetsaspekterna och varför hållbarhet är århundradets affärsmöjlighet. Ger dig baskunskap snabbt och enkelt.

Läs mer

6 000kr exkl. moms

Hållbarhetskommunikation

Här får du veta vad du behöver tänka på att lyckas och vara trovärdig när du kommunicerar kring hållbarhet. Hjälper dig att skapa möjligheter och undvika fallgropar.

Läs mer

20 000kr exkl. moms
Hållbar - Affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling

En fem veckors utbildning med lika många temamoduler som ger dig fördjupad kunskap och insikt om möjligheterna med hållbar affärsutveckling - och hur det går till.

Läs mer


Jobba hållbart

Att jobba hållbart innebär att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på?
Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur hållbarhetsarbetet kan integreras i er verksamhet.