Bright Planet strategisk rådgivare till Vinnväxt-initiativ

Publicerad: 15 oktober, 2019

Malin Thorsén är en av tre experter som ska utmana och följa upp projektet.

Digital Well Arena är ett projekt med fokus på utveckling av framtidens hälsotjänster. Som ett av Vinnovas Vinnväxt-initiativ krävs löpande extern styrning av projektet. Istället för att använda en vanlig följeforskare har man istället valt att skapa en strategisk rådgivarpanel. Malin Thorsén, Bright Planet har utnämnts till en av tre experter som löpande skall utmana och följa upp projektet.

Expertpanelen består av Emily Wise, doktor och expert på mätning och uppföljning av stora projekt samt Anders Ekholm, chef för Institutet för Framtidsstudier. Bright Planets Malin Thorsén har uppgiften att säkerställa att projektet bidrar till utvalda globala mål i Agenda 2030, och därmed lämnar ett bidrag till omställningen till en hållbar värld.

Projektet syftar till att utveckla digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Det ska bidra till att öka egenmakten och hälsan i samhället samt minska behovet av sjukvård. Finansiering sker från Vinnovas Vinnväxt-initiativ och varar i 10 år.

Läs mer på Digital Well Arenas hemsida här!