Bright Planet rustar Lekebergs kommun för Agenda 2030

Publicerad: 26 juni, 2021

Bright Planet gör en nulägesanalys av kommunens arbete med Agenda 2030.

Allt fler kommuner inser att Agenda 2030 kan användas som ett strategiskt verktyg för att styra och prioritera verksamheten. Nu tar Lekebergs kommun de första viktiga stegen i att integrera de globala målen i sin strategiska plan. Bright Planet har fått uppdraget att göra en nulägesanalys av hur kommunen ligger till i förhållande till Agendans 17 mål. Uppdraget omfattar även att lämna förslag på metod, verktyg och organisation för implementeringen av arbetet i verksamheten. 

Kommuner har en central roll i genomförandet av de globala målen. Flera av kommunernas grunduppdrag såsom vård, skola, omsorg och samhällsplanering är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030. I december 2020 beslutade kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett miljöprogram eller motsvarande. Planen är nu att ta fram ett program med fokus på hållbarhet enligt agendan, som ska beslutas under senare delen av 2021. 

Som grund för programmet har Bright Planet fått i uppdrag att identifiera och kartlägga ett nuläge avseende Agenda 2030. Uppdraget omfattar också att lämna förslag på plattform, metod och organisation för det vidare arbetet med Agenda 2030. Resultatet ska vara konkreta verktyg som hjälper Lekebergs kommun att  stärka den interna organiseringen, öka kunskapen om Agenda 2030 och hur kommunens verksamhetsområden kopplar till Agendans mål. 

www.lekeberg.se

Behöver din verksamhet hjälp att integrera de globala målen? Läs mer om hur vi kan hjälpa till här.