Automation Region vässar verksamheten med Agenda 2030

Publicerad: 27 februari, 2019

Bright Planet är processledare i arbetet att integrera Agenda2030 i verksamheten.

Nu blir Agenda 2030 ett utvecklingsverktyg för Automation Region. Det Västerås-baserade klustret siktar på att bli den ledande innovationsmiljön för automationsindustrin. Som ett led i den utvecklingen har de påbörjat ett arbete med att integrera de Globala målen i sin verksamhet och vardag. Bright Planet har anlitats som processledare och guide i arbetet.

Arbetet omfattar identifiera de mål där klustret har störst impact, vilka målkonflikter man behöver vara medveten om, hur målen ska omsättas i såväl verksamheten som i kommunikationen samt framtagande av checklistor som ska underlätta det löpande arbetet.

Globala målen ett bra sätt att visa affärernas relevans

– Vi ser agenda 2030 som en viktig del i att vässa och styra vårt kluster på rätt väg för framtiden. Som innovationsaktör i en världsledande region inom automation har vi både en möjlighet och ett ansvar att arbeta för att automationstekniken utvecklas på ett sätt som är bra både för industrin, samhället och planeten, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Automation Region är ett starkt och vitalt kluster med många innovativa och framtidsdrivna företag. Det gör att de har möjlighet att göra stor skillnad och få en impact som sträcker sig långt utanför den egna verksamheten. Jag är övertygad som att de globala målen kan hjälpa till att förtydliga rollen och betydelsen av både klustret och automationsutvecklingen. Att arbeta fram metoderna för hur det ska gå till är ett roligt och hedersamt uppdrag för Bright Planet, säger Malin Thorsén, VD och grundare av Bright Planet.

Om automationsteknik och Automation Region

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa-maskin och miljö. Tekniken har en betydelsefull roll att spela för framtiden när det gäller att förhindra utsläpp, minimera råvaruförbrukning och använda energi så effektivt som möjligt. Systemen är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etcetera. Tillsammans kräver det förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster. Tillsammans med 120 medlemsorganisationer arbetar de för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.