jobba hållbart!

Att jobba hållbart innebär faktiskt att arbeta smart och effektivt – men var ska ni börja och vad är viktigast att tänka på? Vi hjälper er på vägen och konkretiserar hur ni ska integrera hållbarhetsarbetet i er verksamhet. Vi guidar er framåt i arbetet med er:

  • Väsentlighetsanalys
  • GAP-analys
  • Hållbarhetsredovisning
  • Hållbarhetskommunikation

1. PRIORITERA ERA HÅLLBARHETSFRÅGOR
(VÄSENTLIGHETSANALYS)

Väsentlighetsanalys är inte bara en obligatorisk del i en hållbarhetsrapport, sett utifrån lagen och GRI Standards. Den är framför allt ett verktyg för att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor. Resultatet är en lista med relevanta aktiviteter och områden – kort sagt en lista över vad som är viktigt på riktigt för er att fokusera på. Se till att identifiera de områden där er verksamhet lämnar mest avtryck, och därmed har störst möjlighet att göra skillnad.

När ni väl har er prioriteringslista är det viktigt att aktiviteterna integreras i verksamhetsplanen och i företagets nyckeltal.

2. Nulägesanalys och handlingsplan
(GAP-analys)

Med hjälp av en Gap-analys kan ni identifiera ert nuläge i förhållande till lagkravet på hållbarhetsrapportering samt vad ni behöver göra för att nå upp till de krav som ställs för att upprätta en sådan. Med hjälp av analysen får ni fram en handlingsplan för hur ert fortsatta hållbarhetsarbete ska se ut.

3. Redogör för er policy
(HÅLLBARHETSREDOVISNING)

Syftet med en hållbarhetsredovisning är att göra det möjligt att jämföra vilken påverkan verksamheter har. Därför ska den redogöra för:

  • er verksamhets affärsmodell
  • er policy i hållbarhetsfrågor (inklusive tillämpning) 
  • vilka risker som finns och hur ni hanterar dem
  • relevanta nyckeltal 

Alla tre hållbarhetsaspekter måste lyftas fram, vilket gör att redovisningen även ska omfatta arbetsmiljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och motverkande av korruption. 

4. Berätta vad ni gör
(Hållbar kommunikation)

För att vara framgångsrik i sitt hållbarhetsarbete behöver man inte bara göra saker – man behöver berätta om dem också. Bra hållbarhetskommunikation inspirerar både medarbetare och kunder. Se till att planera er egen kommunikation och använd ert hållbarhetsarbete som verktyg för att stärka varumärket, attrahera talang och öka förtroendet för verksamheten. 

Hållbar kommunikation handlar om medvetenhet och långsiktighet, och att göra skillnad för människan, företaget och omvärlden.

Scroll to Top