Säffle kommun integrerar Agenda 2030 i politiska mål

Publicerad: 28 april, 2018

Bright Planet hjälper kommunfullmäktige att arbeta in Agenda 2030 i målen.

Nu hjälper vi Kommunfullmäktige i Säffle kommun att integrera Agenda 2030 i de fullmäktigemål som ska gälla för de kommande åren. Det är många aspekter som ska vägas in när övergripande kommunala mål skall formuleras. När nu nya mål skall arbetas fram är såväl den politiska som administrativa ledningen överens om att de globala målen behöver lyftas in och tas med i beräkningen.

Bright Planet har hållit seminarier med kommunledningen och även, tillsammans med Säffle kommuns kvalitetsansvarige, lett en workshop för att identifiera nya fullmäktigemål.

”En kommun har en bred verksamhet som har stor betydelse, både lokalt för sina invånare men också för framgången i genomförandet av de globala målen. Därför är det glädjande att Säffle kommun vill vara med och ta sitt ansvar, och göra de globala målen till sina egna, säger Malin Thorsén från Bright Planet.