Rapport Living Planet 2016

Rapport – Living Planet

Publicerad: 25 januari, 2017

Ny upplaga från november 2016

Vartannat år ger Global Footprint Network, WWF och Zoological Society of London ut the Living Planet Report, som är världens ledande, forskningsbaserade analys av hur vår planet mår, och effekten av mänsklig aktivitet. Rapporten dokumenterar i vilken effekt mänsklig konsumtion och beteende har på planeten och jämför olika nationers påverkan.

Läs mer och ladda ner rapporten Living Planet