Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Stora hållbarhetsskolan

Stora hållbarhetsskolan

Stora hållbarhetsskolan ger dig koll alla de viktigaste dimensionerna av hållbar utveckling just nu. Grundbegrepp, trender och värderingar som driver utvecklingen samt de viktigaste verktygen i hållbarhetsarbetet ingår.

Här får du lära dig de första grunderna kring hållbarhetsbegreppet och vad det omfattar. Det är ett bra första steg att ta mot bättre förståelse och för att kunna påbörja din egen hållbarhetsresa – som person eller i din verksamhet.