Nyhet - bilden av Östersund

Nu utvecklar vi Östersundsbilden

Publicerad: 10 maj, 2017

Bright Planet processledare för utveckling av varumärket Östersund

Nu ska en ny strategi för varumärket Östersund utvecklas. Bright Planet har tillsammans med Tendensor anlitats som processledare. Vad står Östersund för idag? Vilken bild vill näringslivet och invånarna ge av staden? Det är några av frågorna som ska besvaras genom satsningen som Östersunds kommun genomför i samverkan med Destination Östersund.

Östersund har det senaste decenniet varit en aktiv varumärkesbyggare med begreppet Vinterstaden som position. Begreppet upplevs nu för begränsat när staden genomgår positiva förändringar inom ett flertal områden, inte minst kulturellt och idrottsligt.. I arbetet med att ta fram en ny, uppdaterad Östersundsbild kommer representanter från näringsliv, föreningsliv, universitetet och kommunen att involveras för att skapa bredd i engagemang och input. Läs mer om Östersundsbilden.