Filmer som sätter oss som människor i perspektiv

Publicerad: 10 februari, 2017

Vi behöver naturen - den behöver inte oss.

Som människor sätter vi ofta oss själva i centrum för tingens ordning och vad som är viktigt. I WWF:s skrift Lärande på hållbar väg finns en vidareutveckling av Johan Rockströms (professor i miljövetenskap på Stockholm Resilience Center) tolkning av hållbarhet.

Den utgår från en cirkel med två mindre cirklar inuti. De två mindre cirklarna representerar den sociala och den ekonomiska aspekten. Den yttre cirkeln utgörs av den ekologiska aspekten, eftersom den sätter de yttre ramarna för all mänsklig verksamhet. För det är ju faktiskt så att vi behöver naturen. Naturen behöver egentligen inte oss.

Fler filmer från Nature is speaking hittar du här på YouTube