Man ser ut över Himalayas bergskontur

Fem frågor att ställa sig kring livet efter Corona-pandemin

Publicerad: 7 december, 2020

Hur går vi vidare?

Efter att ha varat i snart tio månader har den pågående pandemin verkligen satt sina spår i samhället. I Sverige och Europa får vi mer hjälp från staten än på många andra håll i världen. Ändå ser vi ytterligheterna i vår ekonomi: Allt från verksamheter som går för högtryck med rekordnivåer i affärerna, till livsverk med många års hårt arbete och drömmar som går upp i tomma intet. Den psykiska hälsan har också fått sig en törn. Många far illa av ensamhet och osäkerhet. Kort sagt – Coronan skakar om vår känsla av trygghet och förutsägbarhet i sina grundvalar.

Samtidigt öppnar situationen upp för nya insikter och intryck. En bekant med rötterna i Kina, har konstaterat att många människor där har fått spendera mer tid med familjen än vanligt. Därmed har de börjat reflektera över – och ifrågasätta fördelningen mellan arbetet och det övriga livet. Ytterligare bekanta på hemmaplan flyttar från stadskärnorna ut på landet för att få mer utrymme för arbete hemifrån och få närmare till naturen. I media har vi kunnat se att man i Punjabi, Indien för första gången på 30 år kunnat se Himalayas berg i horisonten som resultat av minskade mängder föroreningar i luften. Den nygamla utsikten skapar också insikt om hur smogen påverkar vardagen.

Liknande upplevelser finns på andra håll i världen. Vi blir varse om saker vi har tappat bort längs vägen – eller ”har kommit att bli utan” i utveckling av samhälle, affärsliv och vardag. Coronan ger oss alltså möjlighet att reflektera, ta en ny typ av ansvar och ställa om. Hur kommer det påverka våra värderingar och våra personliga val?

Ovanliga tider ger utrymme för nya tankar

Det minskade resandet i jobb och på semestrar skapar inte bara mindre utsläpp, utan också en massa extra tid och i vissa fall pengar. Frågan är vad vi gör av den ”extra luft” som vi får in i vardagen och på fritiden? Vi har fått ett gyllene tillfälle att ställa om till en mer hållbar utveckling. Det är dags att reflektera över vad som verkligen betyder något, vad som är viktigt och hur vi vill leva våra liv. Valen vi gör får givetvis konsekvenser på olika sätt. Kanske nya sätt att skapa och bedriva verksamheten på? Kanske ett nytt sätt att disponera din tid – i jobbet såväl som privat eller i förhållandet mellan dem båda?

Det kan handla om små saker som frigöra tid för verkliga intressen genom att t ex radera spelappar från mobilen som stjäl uppmärksamhet utan att kanske ge något av egentligt värde. Men det kan också handlar om rejäla förändringar av inriktningen och sättet att bedriva en verksamhet. Eller att ta vara på en helt ny möjlighet som dykt upp som en konsekvens av pandemin. All utveckling kräver någon typ av friktion eller motstånd. Man skulle kunna kalla den situation vi nu befinner oss i för ”tvingande evolution”, eftersom vi inte har annat val än att hitta nya sätt att göra saker på. För att se till att vi får så mycket positivt som möjligt ut av situationen finns det därmed fem frågor som du kan ställa dig själv kring hur ditt liv ska se ut efter Covid-19:

Foto av Yogendra Singh från Pexels