UTBILDNING – STRATEGISKT HÅLLBARHETSARBETE

Med hjälp av utbildningen Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken får du de verktyg du behöver för ett strukturerat och hållbarhetsarbete. Utbildningen är strukturerad enligt internationella GRI Standards och kommer att ge dig svar på frågorna ”Vad?” och ”Hur?”.

Fokus på konkreta verktyg och styrmedel

Global-Reporting-InitiativeVår heldagsutbildning ger dig de grundläggande verktygen och ger svar på ”Vad?” och ”Hur?”. Utbildningen bygger i första hand på strukturen enligt GRI Standards, som är en väletablerad och använd global standard för hållbarhetsredovisning. Under dagen ger vi svar på följande frågor: 

  • Vad kan och behöver man som företag göra när det kommer till hållbarhet? 
  • Vad tillför det att arbeta med hållbarhet?
  • Hur börjar man sitt hållbarhetsarbete?
  • Måste man gå direkt på en ambitiös hållbarhetsredovisning? 
  • Hur använda hållbarhet som verktyg i verksamhets- och affärsutvecklingen? 
  • Vad är skillnaden mellan att fokusera på riskminimering versus att skapa möjligheter med hjälp av hållbarhetsperspektivet? 
  • Vad behöver man tänka på när man ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete?

Utbildningen hålls och genomförs i samarbete mellan Bright Planet och Diya Consulting

fördjupad kunskap inom hållbarhet

VD, kvalitets-/miljö- eller hållbarhetsansvarig, Kommunikations- eller marknadschef. 
Tidigare deltagare har givit utbildningen totalbetyget 4,5 av 5 möjliga. Dagen ger dig kunskap om:

  • Värdet och nyttan med strategiskt hållbarhetsarbete
  • Hur ni identifierar verksamhetens strategiska hållbarhetsfrågor genom omvärldsanalys, intressentdialog och väsentlighetsanalys
  • Hur ni styr, följer upp och utvecklar ert hållbarhetsarbete 

förstå nyttan med hållbarhetsarbete

Sedan årsskiftet är det lagkrav på att större företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett om er verksamhet omfattas av lagkravet om hållbarhetsredovisning eller inte så finns det förväntningar från olika intressenter att företag ska arbeta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Vår utbildning inom strategiskt hållbarhetsarbete ger er de verktyg ni behöver för att starta upp ert viktiga arbete.

Syftet med dagen är att ge insikt om nyttan med att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete och kunskap om hur ni kan göra det i praktiken med hjälp av hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. 

Scroll to Top