UTBILDNING – Nudging och beteendedesign, process och verktyg för hållbara beteenden

Många är intresserade av att skapa nya affärer med hållbarhet som utgångspunkt. Men hur gör man för att få kunderna att ändra sitt beteende, och välja de nya produkterna och tjänsterna?  Denna heldagsutbildning ger dig grundläggande insikter i beteende och hur du kan knuffa dina kunder i rätt riktning.

Insikt om beteende är grunden till all förändring

Nudging är ett verktyg som man kan använda för att designa hållbara beteenden, och som kan användas för att göra det lätt att för dina kunder att välja rätt. De flesta typer av förändring eller utveckling förutsätter också en ny typ av beteende, vilket ofta visar sig svårare att få till än man tänkt sig. Denna utbildning ger dig kunskap om bakgrunden till varför vi agerar som vi gör, och vad det är som får oss att ändra det beteendet – eller vad som hindrar oss.

Nudging

En heldag baserad på den senaste forskningen

Utbildningen baseras på Richard Thalers Nobelpris-belönade beteendevetenskap samt den senaste forskningen kring olika drivkrafter, bland annat material från Green Leap, KTH om olika människors livsstilsval och kognitiv beteendeforskning. Under dagen får du konkreta, lyckade exempel och insikter om vilka mentala hinder som ligger i vägen för beteendeförändringar – och vad du kan göra för att komma förbi dem.

Innehåll och Upplägg:

 Under dagen får du insikt i:

  • Grunderna i nudging.
  • Fem mentala barriärer som förhindrar beteendeförändring.
  • .. och fem strategier för att ta sig runt dem.
  • Vanliga tankefällor.
  • Fyra olika målgrupper och åtta personas som underlättar arbetet.

Kom hem med konkreta idéer kring beteendedesign

Vi vill att du ska komma tillbaka efter utbildningen med konkreta idéer att omsätta i din verksamhet. Därför varvar vi teori med gruppdiskussioner där ni får dryfta konkreta exempel och situationer från er vardag och omsätta era nyvunna kunskaper för att hitta lösningar.

Vem riktar sig dagen till?

  • Affärsutvecklare.
  • Marknadschef, marknadsförare.
  • Kommunikationsproffs – chef och kommunikatörer.
Scroll to Top