UTBILDNING – Hållbarhet för styrelser

För en styrelse är hållbarhet en viktig aspekt att ha koll på – för att minimera risk och för att identifiera möjligheter. Detta är en heldag som innehåller såväl utbildning som diskussioner för att konkretisera de relevanta hållbarhetsfrågorna för just er styrelse. Vi hjälper er att hitta ingångar och bra förhållningssätt i en strategiskt allt viktigare fråga.

Omställningen till ett hållbart samhälle har omtalats som århundradets affärsmöjlighet. Det är också ett område där kraven ökar från såväl marknad som politik, vilket gör att såväl riskerna som möjligheterna ökar för före. Det gör frågan högaktuell att behandlas och hanteras på styrelsenivå. Vårt styrelseseminarium hjälper er att skaffa grundläggande koll och att konkretisera vad hållbarhet är för just ert företag.

Vi konkretiserar hållbarhet på strategisk och affärsnära nivå

På Bright Planet är vi experter på att reda ut och förtydliga begreppen samt konkretisera hållbarhet och hjälpa företag att flytta fram positionerna. Denna utbildning/seminarium är riktad mot hela styrelsegrupper och skräddarsys därmed för just er verksamhet. Det möjliggör och skapar trygghet i att öppet diskutera möjligheter och risker för företaget. Resultatet efter dagen är ett antal punkter att återkommande ha med på agendan för kommande styrelsemöten –för målsättning såväl som uppföljning.

Innehåll och upplägg

Under dagen går vi igenom följande:

  • En gemensam begreppsplattform för vad hållbarhet är.
  • Definierar vad hållbarhet är specifikt för ert bolag och verksamhet.
  • Fyra strategiska områden som ni behöver hålla koll på. 
  • Hur hållbarhetsaspekterna kan kopplas ihop med ägardirektiv och affärsidé. 
  • Relevanta risker kopplade till verksamheten och möjligheter som är värda att titta närmare på.

Styrelser rekommenderas inkludera hållbarhet i den strategiska planen

Hållbarhet för styrelser

Styrelseakademien, som fokuserar helt på viktig kompetens för styrelser rekommenderar att hållbarhet integreras som en tydlig del i företagets strategiska plan. I en artikel i VD-tidningen säger Gunnar Hesse, ansvarig för styrelseutvärdering på Styrelseakademien:

”Min rekommendation till alla styrelser är att de definierar vad de faktiskt menar med hållbarhet och tar ett styrelsebeslut för vad bolaget vill göra. Utifrån detta bör de sedan sätta upp mål så att hållbarhet blir en tydlig del av den strategiska och operativa planen. — Hållbarhet är ett av de områden som blir allt viktigare för bolagens förmåga att konkurrera långsiktigt. Sköter de inte detta kommer de att få problem.”

http://vdtidningen.se/styrelser-allt-battre-pa-hallbarhet/

Denna utbildning ger din styrelse grunderna för att kunna göra detta jobb och hjälper er med en bra plattform för att integrera hållbarhetsaspekterna i ert fortsatta, strategiska styrelsearbete.

vem riktar sig dagen till?

  • VD
  • Styrelser för bolag inom offentlig eller privat sektor
Scroll to Top