UTBILDNING – De globala målen för din verksamhet

De globala målen som finns sammanfattade i FN:s Agenda 2030 är en gigantisk gemensam att-göra-lista som också rymmer stora affärsmöjligheter för näringslivet. Vår heldagsutbildning ger både kunskap om målen samt hur man kan ta sig an dem i praktiken ur ett företags- eller verksamhetsperspektiv.

Varför en utbildning om Agenda 2030?

Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop sin strategiska planering med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala målen i agendan är dessutom ett utmärkt verktyg att integrera i sin väsentlighetsanalys och för att prioritera och utforma strategier och mål i verksamheten. Inte minst eftersom de hjälper er att visa hur ni bidrar positivt till den globala utvecklingen.

Både för företag och offentliga verksamheter

På Bright Planet är vi experter på att reda ut och förtydliga begreppen samt konkretisera hållbarhet och hjälpa företag att flytta fram positionerna. Denna utbildning ökar din förståelse för hur målen hänger ihop och hur ni kan använda dem i er verksamhetsutveckling och skapa nya möjligheter, och skräddarsys så att den riktar sig antingen mot offentliga aktörer eller mot företag.

Innehåll och upplägg

Under dagen går vi igenom följande:

 • Betydelsen av Agenda 2030 och Sveriges ambitionsnivå
 • Hur man bedömer vilka mål som är relevanta för verksamheten
 • Styrning mot målen – och koppling till andra ramverk
 • Trender och utveckling inom arbetet med Agendan
 • Tillgängliga verktyg som ni kan använda i verksamheten
 • Hur er organisation kan kommunicera kring sitt arbete

Vi diskuterar också praktisk tillämpning av målen och vad som behövs då i form av kunskap, gränsdragningar etc. I slutet av dagen har du både insikter och tillvägagångssätt för hur Agenda 2030 kan omsättas i praktiken att ta med dig hem till din organisation.

Globala målen

Om FN:s globala hållbarhetsmål

Agenda2030Världens länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Tillsammans kan de ses som en gigantisk och gemensam att-göra-lista på global nivå med lokal koppling. Målen syftar till att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. För att lyckas behöver alla länder, kommuner, företag och verksamheter tillsammans måste bidra i rätt riktning. Många företag arbetar nu för att identifiera vilka mål som har störst relevans för den egna affärsverksamheten och vilket ansvar och möjlighet de har att bidra till målen.

Vem riktar sig dagen till?

 • Miljö- eller hållbarhetsansvariga
 • Strateger inom hållbarhet och andra, angränsande områden
 • Ledning
 • Projektledare
 • Kommunikation- och informationschefer
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
Scroll to Top