UTBILDNINGAR

Våra heldagsutbildningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och hållbar kommunikation ger dig konkreta verktyg för ett genomtänkt och strukturerat hållbarhetsarbete. Vi anpassar innehåll och upplägg efter din verksamhet behov :

Utbildningar och kurser– anpassade efter din verksamhet

Vi utbildar och inspirerar inom flera olika områden. Form och innehållet anpassar vi efter era behov: skräddarsydd utbildning eller kurs. Vi håller dessutom både öppna utbildningar, där flera olika verksamheter blandas och enskilda utbildningar där bara medarbetare från samma organisation deltar. Det ena ger möjlighet till större erfarenhetsutbyte och det andra till att fokusera på specifika utmaningar och möjligheter för företaget. Vilket passar dig bäst?

heldag med fokus på ert hållbarhetsarbete

Sedan årsskiftet är det lagkrav på att större företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett om din verksamhet omfattas av lagkravet om hållbarhetsredovisning eller inte så finns det förväntningar från olika intressenter att företag ska arbeta med och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Dessutom kan det bidra till att vässa konkurrenskraften. Men vad innebär det och hur gör man? Vad behöver en hållbarhetsredovisning innehålla?

Vår heldagsutbildning ”Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken” ger dig de verktyg du behöver för att starta upp ert viktiga arbete. Utbildningen hålls i samarbete med Diya Consulting: www.diya.se

heldag med fokus på kommunikationen av ert hållbarhetsarbete

För att vara framgångsrik i sitt hållbarhetsarbete behöver man inte bara göra saker – man behöver berätta om dem också. Men när vågar man berätta om det man gör? Vilka fallgropar finns det?

Vår heldagsutbildning inom hållbar kommunikation ger dig konkreta verktyg för planering av er egen kommunikation. Syftet med dagen är att ge insikt om hur ni kan använda ert hållbarhetsarbete som verktyg i kommunikationen för att stärka varumärket, attrahera talang och öka förtroendet för verksamheten. Vi går också igenom viktiga begrepp och vad man får och inte får säga enligt marknadsföringslagen. Teori varvas med konkreta exempel och diskussionsfrågor.

Scroll to Top