MODERATOR MED FOKUS HÅLLBARHET

Som moderator ser vi till att ert budskap kommer fram! Inför varje uppdrag genomför vi en grundlig research och under arbetets gång har vi täta avstämningar.
Tack vare vår erfarenhet av att leda seminarier och konferenser vet vi vad som krävs av oss för att kvalitetssäkra ert event.

kvalitetssäkra ert event

Vi vet att en bra moderator är en förutsättning för att de mål ni har satt upp för er konferens eller seminarium uppnås. Bright Planet agerar, genom Malin Thorsén, som moderator för att det budskap ni vill ha ut i ert evenemang kommer fram. Våra specialistområden är:

  • energi
  • hållbarhet
  • kommunikation

Det är inom dessa ämnen som vi kommer som bäst till vår rätt. Men vi åtar oss även uppdrag med andra ämnesinriktningar. I samspel med er som uppdragsgivare går vi igenom syftet med konferensen eller seminariet, för att sedan på olika sätt bidra till att era målsättningar uppfylls.

Vad ingår i rollen som moderator?

När du anlitar oss som moderator ingår:

  • att vi är pålästa inom ämnet
  • avstämning med dig som uppdragsgivare om mål och syfte med eventet
  • kontakt med och avstämning med alla föreläsare
  • förberedelse och avstämning av frågeställningar att ställa föreläsarna under dagen som säkerställer att önskade budskap och svar framkommer

Malin Thorsén (Bright Planet), har omfattande erfarenhet av att leda seminarier, workshopar och konferenser av olika slag, Inte minst inom energibranschen och kommunikationsområdet.

Referenser & uppdragsexempel

Konsumentverket: Seminarium om hållbar konsumtion, Almedalen 2018
The Paper Province: seminarium om Hållbara affärer 2017
Energiföretagen Sverige: Elmarknadsdagarna, Elnätsdagarna, Kommunikationsdagarna, Distributionsdagarna, Kundservicedagarna
Karlstads Universitet: Kommunikatörsdagen 2017
Fortum: samtliga seminarier i Almedalen sommaren 2017
Skellefteå Kraft: Blaiken Vind invigningsseminarium 2017, Frukostseminarium på Power Circle Summit 2018

Scroll to Top