SEMINARIUM – AGENDA 2030

Under vårt seminarium Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen för din verksamhet, går vi igenom de olika hållbarhetsmålen och ser vilka som är relevanta för er. Nästa steg är att konkretisera hur målen kan integreras i er affärsstrategi och mål.
Seminariet vänder sig till dig som vill få förståelse för vad Agenda 2030 innebär och hur de globala målen kan få betydelse i och för din verksamhet.

Integrera de globala målen i din verksamhet

De globala målen kan sägas vara världens viktigaste ”att göra-lista”. För att lyckas krävs det att vi alla hjälper till. Därför är det glädjande att allt fler företag, organisationer och verksamheter väljer att koppla sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål. I detta seminarium ger vi dig:

  • fördjupad kunskap i de Globala hållbarhetsmålen, vad de omfattar och vad de innebär
  • insikt om hur Agenda 2030 kan användas för att vässa och utmana din verksamhet
  • inspiration kring hur de Globala målen kan integreras i utvecklingen av strategier och mål
  • inspiration kring hur de Globala målen kan integreras i er storytelling 

Varför Agenda 2030?

Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål fungerar som en karta i hållbarhetsarbetet. Dessutom är målen ett bra och konkret verktyg att förhålla sig till i analyser, planer, redovisning och – inte minst – i sin kommunikation.

Agenda 2030 globala hållbarhetsmålen logotypGenom att använda de globala målen får ni också ett bra sätt att sätta det som ni bidrar till i verksamheten i ett större sammanhang, och visa att det inte bara spelar roll på lokal nivå utan även bidrar till en mer hållbar värld. Läs gärna mer om FN:s Globala Mål här (länk till extern sida)

Seminarium & workshop

Vårt seminarium kan skräddarsys efter era behov. Utgångspunkten är att lägga en gemensam kunskapsgrund, och sedan insikt om hur just er verksamhet kan använda sig av och därmed bidra till målen i ert arbete.

Vi lyfter också frågan hur var och en i er verksamhet kan hitta såväl drivkraft som extra mening i sitt arbete genom de globala målen.

Scroll to Top