VÄSENTLIGHETSANALYS

Väsentlighetsanalys är en obligatorisk del i er hållbarhetsredovisning och har som syfte att identifiera era viktigaste hållbarhetsfrågor – det som är viktigt på riktigt. Vi guidar er genom arbetet för att få fram en prioriteringslista med konkreta aktiviteter att fokusera på. Arbetet kan genomföras i form av:

  • Seminarium
  • Processtöd

Identifiera era viktigaste hållbarhetsfrågor

Väsentlighetsanalys är inte bara en obligatorisk del i en hållbarhetsrredovisning, sett utifrån lagen och GRI Standards. Den är framför allt ett verktyg för att identifiera och prioritera organisationens viktigaste hållbarhetsfrågor. Man gör det genom intressentdialog och att analysera vilka frågor som är de mest väsentliga – därav namnet ”väsentlighetsanalys. 

Resultatet är en prioriteringslista med konkreta aktiviteter – kort sagt en lista över vad som är viktigt på riktigt för er att fokusera på för att ytterligare utveckla er verksamhet.

Lyft fram strategiskt viktiga områden

I arbetet som vi gör tillsammans kommer vi att säkerställa att de frågor ställs som bidrar till att ta fram relevant och viktigt underlag till ert hållbarhetsarbete. Vi kommer även att:

  • identifiera viktiga intressentgrupper
  • etablera eller vårda upparbetade dialogkanaler med dem 
  • identifiera områden där er verksamheten lämnar mest avtryck

Integrera hållbarhetsfrågan i er verksamhetsplan

Benämningen väsentlighetsanalys kommer av att att ta reda på vad som är väsentligt för era intressenter – det vill säga vilka som är de främsta eller tydligaste förväntningarna på företaget, och där inverkan på verksamheten är störst. 

Dessa omformuleras sedan till aktiviteter som prioriteras i en ”heat-map”, där de värderas utifrån hur viktigt det är för intressenterna och hur mycket det påverkar er verksamhet. Aktiviteterna integreras sedan i verksamhetsplanen och i era nyckeltal.

Scroll to Top