Stora hållbarhetsskolan

6 000kr exkl. moms

Stora hållbarhetsskolan ger dig koll alla de viktigaste dimensionerna av hållbar utveckling just nu. Grundbegrepp, trender och värderingar som driver utvecklingen samt de viktigaste verktygen i hållbarhetsarbetet ingår.

Kategori:

Beskrivning

Här får du lära dig de första grunderna kring hållbarhetsbegreppet och vad det omfattar. Det är ett bra första steg att ta mot bättre förståelse och för att kunna påbörja din egen hållbarhetsresa – som person eller i din verksamhet.

Det här lär du dig:
 • att känna igen och förstå innebörden i grundbegrepp och definitioner
 • att se affärsmöjligheter i den hållbara omställningen
 • du får också kännedom om innehållet och omfattningen i de vanligaste verktygen för ett strategiskt hållbarhetsarbete
Kursen innehåller 11 digitala lektioner på följande teman:
 • Vad är hållbarhet – genomgång av grunddefinition samt innehåll och betydelse av de tre hållbarhetsperpektiven.
 • Vad innebär cirkulär ekonomi?
 • Varför omställningen till ett hållbar samhälle kan kallas århundradets affärsmöjlighet.
 • Genomgång av de viktigaste och vanligaste strategiska verktygen i ett hållbarhetsarbete:
  • Trender som styr och påverkar
  • Hållbarhetspolicy – omfattning och funktion
  • Hållbarhetsredovisning – lagstiftning, viktiga principer och process
  • Exponential Roadmap – hjälper din verksamhet att bidra till att vi ska nå Paris-avtalet.
Målgrupp:

Personer i ledande position som vill och behöver ha lite koll på hållbarhetsfrågan. För att kunna börja driva den internt och/eller stötta medarbetare med ansvar för området. Även medarbetare inom kommunikation, verksamhets- och produktutveckling, samt ekonomi och inköp.

 

Copyright © Bright Planet AB
Alla rättigheter är skyddade. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller modifiera det material som finns publicerat på Bright Planets webbsida och utbildningsportal.

Villkor för att använda materialet på utbildningsportalen

Ditt köp ger dig tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Själva kursmaterialet är skyddad av copyright och får endast användas för personligt och icke kommersiellt bruk. Du får inte använda produkten eller materialet i kursen på sådant sätt att det inkräktar på eller strider mot Bright Planets rättigheter, eller sätt som inte godkänts av Bright Planet. Du får heller inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa egna kopior eller distribuera (inklusive via e-post och andra digitala kanaler) något material från produkten. Duplicering, delning eller uppladdning av produkten räknas som stöld och kommer anmälas. Du får däremot ladda ner eller skriva ut en kopia av en del av materialet från sajten för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att all copyright och annan besittningsrätt upprätthålls.