Hållbarhetskommunikation

6 000kr exkl. moms

Vår kurs ger dig kunskap om viktiga principer och förhållningssätt som hjälper till att göra er trovärdiga i er hållbarhetskommunikation. Allt grundat på etablerad vetenskap och praxis.

Kategori:

Beskrivning

Filmerna i kursen omfattar konkreta verktyg och praktiska exempel. Detta i syfte att ge dig insikt om hur ni kan använda ert hållbarhetsarbete som verktyg i kommunikationen för att stärka ert varumärke, attrahera talang och öka förtroendet för er verksamhet.

Det här lär du dig:
  • Att navigera och undvika vanliga fallgropar kopplade till hållbarhetskommunikation
  • Trender som styr och påverkar våra värderingar och därmed våra beteenden och val
  • Mentala hinder och hur de kan undvikas/kringgås
  • Innehåll och användning av Målgruppsarenan – en värderingsbaserad målgruppssegmentering utvecklad av forskargruppen Green Leap på KTH.
Kursen innehåller 9 digitala lektioner på följande teman:
  • Färgerna i hållbarhetskommunikationens tvättkorg
  • ”do’s and don’ts” i hållbarhetskommunikation
  • Drivande trender inom attityder och värderingar
  • Grundprinciperna i nudging
  • Verktyg: Mentala hinder för klimatkommunikation
  • Verktyg: Framgångsfaktorer för att komma igenom de mentala hindren
Målgrupp:

verksamma inom kommunikation och marknadsföring, på strategisk eller operativ nivå.

Copyright © Bright Planet AB
Alla rättigheter är skyddade. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller modifiera det material som finns publicerat på Bright Planets webbsida och utbildningsportal.

Villkor för att använda materialet på utbildningsportalen

Ditt köp ger dig tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Själva kursmaterialet är skyddad av copyright och får endast användas för personligt och icke kommersiellt bruk. Du får inte använda produkten eller materialet i kursen på sådant sätt att det inkräktar på eller strider mot Bright Planets rättigheter, eller sätt som inte godkänts av Bright Planet. Du får heller inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa egna kopior eller distribuera (inklusive via e-post och andra digitala kanaler) något material från produkten. Duplicering, delning eller uppladdning av produkten räknas som stöld och kommer anmälas. Du får däremot ladda ner eller skriva ut en kopia av en del av materialet från sajten för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att all copyright och annan besittningsrätt upprätthålls.