Hållbar affärsutveckling

20 000kr exkl. moms

Vår kurs i Hållbar affärsutveckling ger dig utvecklad kunskap om och förståelse för att driva hållbar verksamhets- och affärsutveckling på ett affärsmässigt sätt utifrån universella verktyg och hållbarhetsbegrepp.

Kategori:

Beskrivning

Målet med vår digitala utbildning i hållbar affärsutveckling är att utveckla dina kunskaper om verksamheters drivkrafter för arbete med hållbarhet genom teori och praktiska övningar. Du får också, utifrån din yrkesroll och bransch, utveckla grundkunskaper i praktiskt hållbarhetsarbete som till exempel beskrivning av relevanta sakfrågor samt en verksamhetsprocess för hantering av miljö, mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetsvillkor.

Utbildningen ger dig dessutom kunskap om befintliga ramverk och verktyg som kan användas för att kunna initiera och utveckla projekt på ett affärsmässigt sätt som tar samtliga tre hållbarhetsaspekter i beaktande, så kallad triple bottom line. Du får också lära dig att redogöra för grundläggande begrepp och generella verktyg som är etablerade inom hållbarhetsområdet. Som till exempel Agenda 2030, Science Based Targets samt risk och möjlighetsanalys enligt TCFD.

Det här lär du dig:
 • Söka och identifiera relevanta hållbarhetsaspekter i olika typer av verksamheter
 • Att tillämpa etablerade verktyg och förhållningssätt för ett verksamhets- och affärsnära hållbarhetsarbete.
 • Att utarbeta hållbarhetsrelaterade kompletteringar till olika former av policys och företagsdokument
 • Göra bedömningar av vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta för den verksamhet som du arbetar inom, samt göra prioriteringar inom dessa.
 • Att göra grundläggande bedömningar av risk och möjligheter utifrån samtliga tre hållbarhetsaspekter
 • Ställa frågor som lägger grunden för ett strategiskt hållbarhetsarbete i sin verksamhet.
Kursen innehåller över 15 timmars digitala lektioner inom fem teman:

Tema 1: Grundbegrepp och definitioner

 • Hållbarhetens alla namn och begrepp
 • Århundradets affärsmöjlighet

Tema 2: Hållbarhetens tre aspekter

 • De tre hållbarhetsaspekterna
 • Cirkulär ekonomi – en bärande grundprincip
 • Hållbarhetsredovisning – lagstiftning, viktiga principer och process
 • Hållbarhetspolicy – omfattning och funktion

Tema 3: strategiska verktyg i hållbarhetsarbetet

 • Agenda 2030
 • GHG protokollet och Science Based Targets
 • Tvågradersmålet och Exponential Roadmap
 • Riskanalys enligt TCFD
 • Omvärldsanalys enligt PEST(el)-metoden

Tema 4 – Värdekedjan och etiskt ansvar

 • Värdekedjan
 • Etiskt ansvar
 • Väsentlighetsanalys

Tema 5 – drivande trender och omvärldsfaktorer

 • Drivande trender inom tre olika områden
 • Affärsprinciper, kommunikation och tjänstefiering
 • Framgångsfaktorer

 

Copyright © Bright Planet AB
Alla rättigheter är skyddade. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller modifiera det material som finns publicerat på Bright Planets webbsida och utbildningsportal.

Villkor för att använda materialet på utbildningsportalen

Ditt köp ger dig tillgång till portalens innehåll under kursperioden. Själva kursmaterialet är skyddad av copyright och får endast användas för personligt och icke kommersiellt bruk. Du får inte använda produkten eller materialet i kursen på sådant sätt att det inkräktar på eller strider mot Bright Planets rättigheter, eller sätt som inte godkänts av Bright Planet. Du får heller inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, översätta, sälja, skapa egna kopior eller distribuera (inklusive via e-post och andra digitala kanaler) något material från produkten. Duplicering, delning eller uppladdning av produkten räknas som stöld och kommer anmälas. Du får däremot ladda ner eller skriva ut en kopia av en del av materialet från sajten för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att all copyright och annan besittningsrätt upprätthålls.