vad är hållbarhet?

Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör ordet hållbarhet. Men begreppet omfattar tre aspekter som ni behöver ta hänsyn till i alla beslut och i den utveckling ni bedriver:

  • den sociala aspekten.
  • den ekonomiska aspekten.
  • klimat- & miljöaspekten.

ASPEKTER INOM HÅLLBARHET

Den sociala aspekten

Den mänskliga dimensionen. Hur påverkar er verksamhet er själva och alla runtomkring? Det handlar bland annat om hur era anställda mår, men också om hur alla på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt ska kunna ta del av jordens resurser. Att respektera mänskliga rättigheter.

Den ekonomiska aspekten

Den hushållande dimensionen – att inte förbruka kapitalet utan att ta av avkastningen. Det handlar om att agera långsiktigt och inte fokusera på att maximera inkomsterna på kort sikt. Hur motverkar er verksamhet fattigdom och håller ni er inom de ekologiska ramarna?

Klimat- och miljöaspekten

Detta utgör alltings grund och kan sägas vara vår livförsäkring. Det handlar om att verka på ett sådant sätt så att vi har fungerande ekosystemtjänster som förser oss med ren luft, rent vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.

vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 globala hållbarhetsmålen logotypAgenda 2030 är en universell agenda som innefattar FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: den sociala, ekonomiska och miljömässiga.

Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030:

  • att avskaffa extrem fattigdom
  • att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • att lösa klimatkrisen

Läs mer om FN:s Globala Mål (extern länk)

Scroll to Top