SEMINARIer & INSPIRATION

Genom seminarier utbildar och inspirerar vi inom flera aspekter av hållbarhet och hållbara affärer. Vi anpassar innehåll och upplägg efter din verksamhet behov. Ska ni arrangera ett större event kliver vi in som moderator och ser till att det leder mot era uppsatta mål.

  • skräddarsydda seminarier inom flertalet aspekter av hållbarhetsarbete.
  • moderator-uppdrag med expertområden hållbarhet, kommunikation och energi.

Exempel på teman som berörs

Agenda 2030 – kopplat till din verksamhets hållbarhetsarbete

Det är många som pratar om Agenda 2030, och allt fler verksamheter upplever eller har uttalade krav på sig att jobba aktivt med målen för att vara med och bidra.

Men hur gör man? Behöver du stöttning och guidning i hur din verksamhet ska jobba med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål? Under vårt seminarium får du fördjupad kunskap om varje mål och hur de kan användas. Vi inspirerar också till hur de kan integreras i era strategier och mål, och hur varje medarbetare kan vara med och göra skillnad.

7 affärsmässiga skäl att arbeta med hållbarhet 

Ett seminarium som ger konkreta argument för varför det är meningsfullt och lönsamt att arbeta med hållbarhet som en del i verksamhetsutvecklingen. Vad omfattar hållbarhetsbegreppet och varför är det relevant att arbeta med?

  • begreppet innehåller forskningsresultat
  • exempel och konkreta verktyg att använda
  • konkretisering av nyttan som verktygen kan skapa för din verksamhet
Förändringskommunikation

Många förändringsarbeten misslyckas – men varför? Vilka steg behöver man ta hänsyn till i sin planering och sin kommunikation.

Det här seminariet ger verktyg för en god förändringskommunikation, som i sin tur ger dig större möjligheter att bidra till en lyckad förändringsprocess.

Himmel eller helvete.
Vad krävs för att sälja in en hållbar framtid?

Ett seminarium om hållbar kommunikation. Varför är det så svårt att nå fram med klimatbudskap, eller att driva beteendeförändringar? Baseras på forskning om hjärnan och perception och ger insikt om mentala barriärer och framgångsfaktorer för lyckad hållbarhetskommunikation.

Vi  presenterar fem I:n som sätter hinder för hållbarhetskommunikationen och fem S som ger den bättre möjligheter att lyckas.

Den hållbara ekonomins olika grundpelare – och vad de innebär


Cirkulär ekonomi, delningsekonomi och hållbara affärer. Det finns många begrepp som snurrar runt när man pratar om hållbarhet kopplat till ekonomi. Men vad betyder de olika begreppen egentligen? Och hur kan man tänka kring dem.

Vi reder ut begreppen och ger konkreta exempel på hur de kan omsättas i praktiken. Ett seminarium för er som vill få verktyg för att fundera över era egna affärsmodeller och vara förberedda.

HÅLLBART VARUMÄRKESBYGGANDE

När man gifter ihop sitt varumärke med hållbarhetsprinciperna händer något. Varumärket fördjupas och får fler dimensioner. 

Men hur behöver man tänka för att det ska hänga ihop? Vilka principer gäller i hållbarhetskommunikation som man behöver omsätta i sitt varumärkesarbete? Vilka fallgropar ska man undvika. Detta ger vårt seminarium om hållbart varumärkesbyggande svar på.

Inspiration inför ert
fortsatta hållbarhetsarbete

Vi utbildar och inspirerar inom flera olika områden. Formen och innehållet anpassar vi efter era behov: skräddarsytt seminarium, workshop eller inspirationsföreläsning. Ofta används hållbarhetsbegreppet väldigt övergripande, vilket gör att det kan upplevas komplext och svårt att få grepp om. Våra seminarier hjälper till att konkretisera och göra frågan nära och relevant.

Seminarium som ger argument
för ett mer hållbart företagande

Våra seminarier inom hållbarhet ger dig och din verksamhet konkreta argument för varför det är meningsfullt och lönsamt att arbeta med hållbarhet som en del i verksamhetsutvecklingen. Upplever du att det är svårt att nå ut med era klimatbudskap kan du genom ett seminarium få med dig konkreta insikter som underlättar er hållbarhetskommunikation.

Scroll to Top