TJÄNSTER FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vi hjälper er på vägen med ert hållbarhetsarbete. Vi börjar med att tillsammans komma fram till hur hållbarhetsfrågan kan bli en lönsam del i er verksamhet. Sedan kan vi stötta med både inspiration och handfasta råd. Det gör vi genom: 

  • vägledning i ert praktiska hållbarhetsarbete
  • inspiration och seminarier
  • utbildningar och konkreta verktyg

INSPIRATION OCH KONKRETA VERKTYG 
FÖR ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE

Våra tjänster inom praktiskt hållbarhetsarbete hjälper dig och din verksamhet att ta vara på tillfället samtidigt som ni gör gott för planeten. Vi inspirerar och motiverar till att vägleda i hållbarhetens tre olika aspekter (sociala, ekonomiska, klimat & miljö).

praktiskt arbete & Utbildningar

Väsentlighetsanalys – vad är viktigt på riktigt?


Genom intressentdialog identifieras och prioriteras er verksamhets viktigaste hållbarhetsfrågor.

GAP-analys mot GRI

Identifiera ert nuläge i förhållande till lagkravet på hållbarhetsrapportering samt vad ni behöver göra för att upprätta en sådan.

Strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken

Utbildning som ger de verktyg ni behöver för att komma igång med ett strukturerat arbete i er verksamhet.

Hållbar kommunikation – strategi och planering

Planera er strategiska och praktiska kommunikation – internt såväl som externt

Seminarier & inspiration

Hållbarhetsinventering – hållbarhet för nybörjare


En instegstjänst för företag och verksamheter som inte har arbetat med hållbarhet tidigare. Introduktion till begrepp och praktiskt hållbarhetsarbete.

Agenda 2030 i din verksamhet

Koppla ert hållbarhetsarbete till Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Integrera målen i er storytelling, mål och strategi

Skräddarsytt seminarium eller workshop

Få argument för varför det är lönsamt att arbeta med hållbarhet som en del i er verksamhetsutveckling. Eller öka era insikter om er hållbarhetskommunikation.

Moderator

Bright Planet agerar, genom Malin Thorsén, som moderator för att det budskap ni vill ha ut i ert evenemang kommer fram.

VI GUIDAR ER
GENOM ERT HÅLLBARHETSARBETE 

Vi erbjuder konsulttjänster för en hållbar utveckling och mot ett hållbart företagande – från strategisk rådgivning till konkreta lösningar och insatser. Vi visar hur hållbarhetsfrågan kan bli verksamhetsnära, strukturerad och konkret. Genom att kombinera helhetsperspektivet med konkreta verktyg och inspiration visar vi hur ni kan göra skillnad – att de beslut ni fattar spelar roll.
Scroll to Top